Fetve

Fetva je zakonska izjava u islamu koju izdaje pravnik, specijalista za određen slučaj. Fetva se obično izdaje na zahtjev osobe ili sudije da bi se razriješilo pitanje gde je fikh, islamsko pravo, nejasno. Naučnik sposoban da izda fetvu se naziva mudžtehid. Fetve može donositi lice koje ispunjava uvjete za to, uz ovlaštenje nadležne islamske vlasti da obavlja takvu dužnost. U Bosni i Hercegovini, fetve donose: Reisu-l-ulema, koji je vrhovni muftija IZ u BiH, muftije, kako određuje Ustav IZ, Vijeće za fetve Rijaseta IZ, kai i fetva-i emin, kojem daje ovlaštenje Reisu-l-ulema.[1]

Fetve koje pojedinci objavljuju putem interneta su rezultat samovoljnog bavljenja institucijom fetve, odnosno izdavanjem fetvi. Zbog ovoga se pojavljuju kontradiktorne fetve i odgovori. Fetva nije apstraktan propis, već njegova primjena na konkretnu situaciju. Zato se, osim propisa, mora dobro poznavati situacija na koju se propis primjenjuje, i sve što može proizaći iz njene primjene.

Šta učiti prilikom posjete mezarju?

Posjeta Mezarju

Poznato je da je Muhamed, a.s., često posjećivao kabure svojih umrlih drugova i rodbine Interesuje me šta je on tom prilikom učio na kaburu, i ima li o tome neka vjerodostojna predaja ? ODGOVOR: Nepobitno je utvrđeno da je Muhamed, a.s., posjećivao kaburove svojih umrlih. Zabilježeno je u više predaja …

Čitaj...
error: Oo !!