Tag Archives: zena

Propis uljepšavanja u islamu

Sminka Islam

Svakako da čovjek kod žene cijeni i voli fizičku ljepotu Islam je vjera čistoće, dobrote, mira, sklada i ljepote, vjera koja nije propustila nijedan segment čovjekovog života a da to nije spomenula i pojasnila propis za njega. Po svojoj prirodi čovjek voli ljepotu, te se zbog toga trudi da se …

Čitaj...

Islam zabranjuje unošenje tuge u srca žena

IslamZena TugaSrce

Ne lomi srce svoje supruge odbacivanjem i zapostavljanjem Spominjući slučaj Musaove, a.s., majke koja je bila primorana baciti svog tek rođenog sina Musaa, a.s., u rijeku i trenutak kad joj je sin ponovo vraćen, Allah u Kur’anu veli: ”I vratismo ga majci njegovoj da se raduje i da ne tuguje….” …

Čitaj...

Šta je islam pružio ženi?

Islam Zena

Vjerujemo da islam ženi ukazuje počast shvatajući je kao ljudsko biće. Što se tiče njihovih posebnih dužnosti u krugu porodice i u sklopu društva, islam propisuje ravnotežu između uzajamnih prava i dužnosti, a to je postojanost pravednosti. One imaju isto toliko prava koliko i dužnosti, prema zakonu (El-Bekare,228). Islam ženu …

Čitaj...
error: Oo !!