Da li je dozvoljena gozba (ručak) u kući umrlog nakon dženaze?

Ovo je odgovor i fetva uleme koja je postojala i prije agresije (prije 90-tih godina prošlog toljeća)

Ova gozba je neislamski, paganski običaj. Sve su to običaji iz džahilijjeta, koje treba sprječavati.

Ako je porodica umrlog u mogućnosti da pomogne drugog, onda bi bilo preporučljivo da taj iznos, koji bi potrošila, časteći goste sa dženaze, podijeli siromašnima, naročito siromašnim đacima. Potrebno je, zaista, da se što prije oslobađamo štetnih običaja, koji nemaju nikakva svog opravdanja.

Prema šerijatskim propisima, preporučljivo je i pohvalno (mustehab) da komšije donesu porodici umrlog hrane, jer su oni, uslijed žalosti, zbunjeni i uzbuđeni pa i zauzeti poslovima sahrane da gotovo nemaju ni vremena ni raspoloženja za pripremanje hrane.

Prilikom smrti jednog člana porodice Ali Džefer, Muhammed, a.s., rekao je: “Pripremite hranu za Ali Džefera jer su oni sada drugim brigama i poslovima okupirani.

”Kako smo već na početku rekli, nije dozvoljeno da porodica umrloga prilikom smrti ugošćava prisutne, jer joj to još više otežava bol i jer je to običaj iz paganskog, predislamskog vremena.

Ulema je jednoglasna u tome da je to mekruh, dok jedan dio smatra da je to čak haram.

Drugo je pitanje, ako je neko od poznatih prijatelja ili rodbine došao izdaleka, pa mora da prenoći. Takvi se mogu i moraju ugostiti.

Iz knjige: ”Husein Đozo – razmišljanja i fetve”
Za Akos.ba priredio: Admir Iković

Podijelite ovaj članak
error: Oo !!