Tag Archives: grijesi

Dova za oprost grijeha:

Dova Grijesi

Ko ovu dovu prouči tri puta, Allah će mu oprostiti, tamam kad bi pobjegao sa bojnog polja, a to je jedan od najvećih grijeha. Estagfirullahellezi la ilahe illa hu el hajjel kajjume ve etubu ilejh. Ljubav u okrilju Kur’ana, hfz. Husejn Čajlaković Obrada: www.religis.com

Čitaj...

Zapamtite, ovo troje je temelj svih grijeha!

TemeljiGrijeha

Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rekao je: ”Troje je temelj svih grijeha: Oholost (الكبر) – oholost je od Iblisa učinila ono što je učinila. (Udaljila ga je od Allahove milosti i učinila da zasluži vječno prokleststvo i džehennmsku kaznu). Pohlepa (الحرص) – Pohlepa je istjerala Adema, a.s., iz Dženneta. Zavidnost (الحسد) – Zavidnost …

Čitaj...

Dova koja briše čak i velike grijehe:

Dova Grijesi

Dova sa nešto više od desetak riječi kojom Allah s.w.t.a. briše grijehe onom ko je prouči: Dova sa nešto više od desetak riječi kojom Allah s.w.t.a. briše grijehe onom ko je uči: „Ko kaže: ‘Estagfirullah ellezi la ilahe illa huvel hajjul-kajjum we etubu ilejhi’, tri puta, Allah, subhanehu ve te …

Čitaj...

Ovo su grijesi za koje nećemo odgovarati:

Grijesi Odgovaranje

Za ova djela (grijehe) koje učinimo, Allah nas neće kazniti Od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah neće kazniti moj ummet za greške (ono što učine nehotice), i u zaboravu, ili što urade pod prisilom.” (Bilježi Ibn Mādže, 2045) …

Čitaj...

Grijesi koji izazivaju kletvu Allahovog Poslanika

Grijeh Poslanik

Allahov Poslanik, sallAllahu alehi ve selem, prokleo je ljude koji čine određene harame Od grijeha koji su spomenuti u njegovim kletvama postoje i veći harami, koji tim prije zaslužuju tu kletvu. On je prokleo: – ženu koja tetovira, – koja se tetovira, – koja nadovezuje kosu, – koja nosi nadovezanu …

Čitaj...
error: Oo !!