Tag Archives: grijesi

KOJI SU GRIJESI ALLAHU DRAŽI OD DOBRIH DJELA?

Grijesi

Vjernik ponekad učini grijeh koji će ga uvesti u Džennet, a ponekad učini dobro djelo koje će ga odvesti ravno u Vatru Iako pitanje iz naslova zvučni neobično i čudno, a neko bi možda mogao pomisliti da je posrijedi potpuno pogrešna pa i nemoguća konstatacija, činjenica je da će ponekad …

Čitaj...

Dova za oprost grijeha:

Dova Grijesi

www.religis.com Estagfirullahellezi la ilahe illa hu el hajjel kajjume ve etubu ilejh. Ko ovu dovu prouči tri puta, Allah će mu oprostitu, tamam kad bi pobjegao sa bojnog polja, a to je jedan od najvećih grijeha. Ljubav u okrilju Kur'ana, hfz. Husejn Čajlaković Obrada: www.religis.com

Čitaj...

Ovo su grijesi za koje nećemo odgovarati:

Grijesi Odgovaranje

Za ova djela (grijehe) koje učinimo, Allah nas neće kazniti Od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah neće kazniti moj ummet za greške (ono što učine nehotice), i u zaboravu, ili što urade pod prisilom.” (Bilježi Ibn Mādže, 2045) …

Čitaj...

Dova koja briše čak i velike grijehe:

Dova Grijesi

Dova sa nešto više od desetak riječi kojom Allah s.w.t.a. briše grijehe onom ko je prouči: Dova sa nešto više od desetak riječi kojom Allah s.w.t.a. briše grijehe onom ko je uči: „Ko kaže: ‘Estagfirullah ellezi la ilahe illa huvel hajjul-kajjum we etubu ilejhi’, tri puta, Allah, subhanehu ve te …

Čitaj...
error: Oo !!