Historija Islama

Čovjek koji je htio pobjeći od Azraila

CovjekBjezaoOdAzraila

Strah od siromaštva i odricanja, nalik je strahu što je proganjao ovoga smrtnika Jednoga jutra u osvit zore, bahnu neki plemić u naprasnoj žurbi na vrata Sulejmanove palače. Lice ovog nesretnika je sablasno požutjelo, a usne mu od jada pomodrile. „Što te tišti, čovječe, da ovako patiš?“, zapita ga Sulejman. …

Čitaj...
error: Oo !!