Ko svaku noć bude učio ovu suru nikad neće osiromašit? Da li učenje ove sure može poboljšati ekonomski status porodice?

Da li učenje ove sure štiti od siromaštva i privlači nafaku?

Pitanje:

Čula sam da je dobro učiti sura Vakia ako čovjek da se sačuva siromaštva i da se obogati. Da li učenje ove sure može poboljšati ekonomski status porodice?

Odgovor:

Hvala vam na pitanju.

U poznatoj predaji u kojoj se spominje da sura El-Vakia pomaže kod siromaštva spominje se da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: “Ko svake večeri bude učio suru El-Vakia nikada ga neće zadesiti neimaština.” (Bilježe: Bejheki u Šuabul-imanu, br. 2268.)

Takođe, o vrijednosti učenja sure Vakia kao vid zaštite protiv siromaštva zabilježena je i slijedeća predaja:

„Ko svake noći bude učio suru El-Vaki’a, neće ga zadesiti siromaštvo. Sura El-Vakia je sura bogatstva, pa učite je i svoju djecu podučavajte ovoj suri.“ (Bilježe: Ebu ‘Ubejd, El-Haris, Ebu Ja’la, Ibn Mirdevejh i Bejheki)

Nažalost, obje ove predaje nisu vjerodostojne, imaju slab lanac prenosilaca i stoga ne mogu poslužiti kao argument da učenje sure Vakia štiti od siromaštva.

U nastavku prenosimo odgovor fetva-i-emina Islamske zajednice u BiH, prof. dr. Enesa Ljevakovića, koji je istakao da navedene predaje ne mogu biti argument dozvole učenja sure Vakia protiv siromaštva i da se nafaka treba tražiti u čestitom i poštenom radu.

„Hadis u kojem se navodi da je Poslanik, a.s., rekao: „Ko uči suru El-Vakia svake noći, neće ga pogoditi siromaštvo“, prema ocjeni istaknutih muhaddisa nije vjerodostojan. Zejlei mu navodi više nedostataka koji ga čine slabim hadisom. Prema tome spomenuti hadis, ne može poslužiti kao valjan argument.

Općenito za poboljšanje nafake i ekonomskog stanja, uz dove i bogobojaznost, potrebno je čestito i pošteno raditi. „A onome ko se Allaha boji, On će mu izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada.“ (Kur’an, Et-Talak, 3.)“

Kao što je istaknuo cijenjeni fetva-i-emin, predaje o učenju sure Vakia protiv siromaštva su ocijenjena slabim od strane brojnih stručnjaka iz oblasti hadisa, od kojih su imam Ahmed, Ebu Hatem, Darekutni, Bejheki i drugi, a od savremenih učenjaka šejh Nasiruddin Albani.

Ukoliko ljudi budu postupali po ovim predajama, postoji opravdana bojazan da mogu početi učiti Kur’an isključivo radi dunjalučkih ciljeva, poput veće zarade i stjecanja novca. Tada će Kur’an doživjeti kao sredstvo dolaska do novca, i poboljšanja materijalnog stanja.

To je vid omalovažavanja vrijednosti Kur’ana, jer on nije objavljen da bi se preko njega čovjek bogatio, već da se po njemu radi, o njemu razmišlja i primjenjuje u životu. Islam čovjek uči da se da uči Kur’an na prvom mjestu radi Allaha, dž.š., ali i da se aktivno posveti stjecanju nafake, i vrijedno radi.

IZVOR: Akos.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Onaj koji uči ovu dovu, Allah dž.š., će mu dati da lijepo živi

Dova ili molitva predstavlja izravno obraćanje čovjeka svom Stvoritelju. U vjerskim učenjima je dat poseban …

error: Oo !!