Tag Archives: Dzennet

Gdje se nalazio Džennet u kojem su boravili Adem i Hava?

Kakvo mišljenje preovladava kod većine učenjaka? I danas, iznova, bukne stara rasprava u vezi pitanja da li je Džennet iz kojeg je istjeran Adem, vječni Džennet koji će vjernici nastaniti na Ahiretu, ili se, pak, radi o nekom brežuljku (vrtu) na Zemlji? Sa čisto duhovnog aspekta, kod ljudi, uglavnom, preovladava …

Čitaj...

Koliko će jedna kuća u Džennetu imati vrata?

VrataU

Vrata u Džennetu koja će gledati u Džehennem: ‘’Svaki vjernik će u džennetu imati četvera vrata na koja će ga posjećivati meleki, zatim, jedna vrata na koja će ulaziti samo hurije, jedna vrata koja će biti zaključana, a kroz njih se pruža pogled na džehennem i patnje njegovih stanovnika. I …

Čitaj...

Uzvišeni Allah se obavezao da će u Džennet uvesti onoga koji uči ovaj zikr (Korisna dova od svega osam riječi)

Dova Zikr

Subhanallah! Korisna dova od svega osam riječi… Imam Ahmedbilježi u svom Munsedu, sa dobrim lancem prenosilaca, da je jedan od slugaAllahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuo sam Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Ko ujutro i navečer po tri putaizgovori: ‘Raditu billahi Rabben, ve bil-islami dinen, ve …

Čitaj...

Prva osoba koja će ući u Džennet

Dzennet Hadis

Hadis dana… Enes r.a prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Doći ću na Sudnjem danu do džennetskih vrata i zatražiti da se otvore. Čuvar Dženneta će upitati: ‘Ko si ti?’ Odgovoriću: ‘Muhammed!’ On će kazati: ‘Naređeno mi je da ih prije tebe nikome ne otvaram.‘“ Bilježi Muslim, …

Čitaj...
error: Oo !!