Tag Archives: sadaka

SADAKA VAM MOŽE PRODUŽITI ŽIVOT, EVO KAKO…

Kako je Allah oprostio jednom krojaču za vrijeme isaa a.s. i produžio mu život zahvaljujući sadaci koju je udjeljivao… U jednoj predaji se kazuje: „Isa a.s., je prolazio kroz neko naselje u kojem je živio jedan krojač. Stanovnici naselja rekoše Isau:’Ovaj krojač nam dere odjeću. Zamoli Allaha da se ne …

Čitaj...

Nemojte vraćati prosjake sa svojih vrata. Pokajat ćete se ako to učinite! Slučaj sa jednim bračnim parom…

Prosjaci I Siromasi sadaka

O čovjeku koji je zabranio svojoj supruzi da udjeljuje sadaku prosjacima Komentirajući zbirku hadisa Sahihul-Buhari, šejh Salih ibn Usejmin, Allah mu se smilovao i nagradio ga najvišim džennetskim deredžama, ispričao je sljedeću poučnu priču: ”Pričao mi je musliman koji je kod mene pouzdan i povjerljiv, da je zabranio svojoj ženi …

Čitaj...

KADA SE DADNE SADAKA, PROGOVORI PETERO:

KADA SE DADNE SADAKA, PROGOVORI PETERO: Hazreti Alija prenosi da je čuo od Božijeg Poslanika da je rekao: „Kada iziđe iz ruke onoga koji daje, progovori petero, pet stvari, prije nego je primi onaj kome je namjenjena: – Bila sam malobrojna pa si me umnožio, – Bila sam malehna pa …

Čitaj...
error: Oo !!