Život poslije smrti

Koliko će jedna kuća u Džennetu imati vrata?

VrataU

Vrata u Džennetu koja će gledati u Džehennem: ‘’Svaki vjernik će u džennetu imati četvera vrata na koja će ga posjećivati meleki, zatim, jedna vrata na koja će ulaziti samo hurije, jedna vrata koja će biti zaključana, a kroz njih se pruža pogled na džehennem i patnje njegovih stanovnika. I …

Čitaj...

Putovanje kojim su bili počašćeni melek Džibril, Arš i Kursijj… Put ka Allahu

Veličanstveni i Moćni reče: - More - to je Moja milost, ono drvo - to je dunjaluk, ptica je tvoj ummet, a ona mrva zemlje u njezinu kljunu - to su grijesi tvoga ummeta. Da ona ptica ispusti onu mrvu zemlje da li bi se to primijetilo na morskoj površini? Nemoj brinuti za grijehe tvoga ummeta, Ja Sam Najmilostviji. Kad oni ne bi griješili, stvorio bih ljude koji griješe i opraštao im.

Čitaj...

Džennetske žene. U Džennetu neće biti neoženjenih. Opis džennetskih žena, bez mjesecnice, bez mjsecnog pranja, nifasa, porođaja…

ZeneDzennetske

U Dzennetu neće biti neoženjenih. Opis džennetskih žena, bez mjesecnice, bez mjsecnog pranja, nifasa, porodjaja… Uzvišeni Allah veli: A one kojivjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje će rijeke teći; svakiput kad im se iz njih da kakav plod, oni ćereći: “Ovosmo i prije jeli” – a …

Čitaj...

Jednostavno me uhvati strah od ovog hadisa: „Na Ahiretu će se gorko kajati ovi ljudi, pa makar na kraju i ušli u Džennet“

Jednostavno me uhvati strah od ovog hadisa: „Na Ahiretu će se gorko kajati ovi ljudi, pa makar na kraju i ušli u Džennet“ Allahu Milostivi, podari nam berićet u našem vremenu, u našim poslovima, u našem životu, i podari nam lijep i sretan završetak dunjalučkog života. Amin! Priredio: Abdusamed Nasuf …

Čitaj...
error: Oo !!