Vjerovanje (Akaid)

Ibadet koji ne zahtijeva abdest ni okretanje prema kibli, a uzrok je blagostanja i uspjeha na oba svijeta

Razmislite o ovom ajetu i vidite gdje se u njemu pojavljuje riječ ”mnogo” ili ”često” (كثير – kesir). Uzivšeni Allah, objavio je: ”Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima …

Čitaj...

Tajne sure “Ja-Sin”. Šta krije ova sura?

Šta predstavlja sura Jasin u Kur’anu? Ja-Sin. Tako Mi Kur’ana mudrog, ti si, uistinu, poslanik, na Pravome putu, po objavi Silnoga i Samilosnoga. (1-5) Ja-Sin – tj. Uzvišeni Allah kaže Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, na “jeziku” plemena Taj: “O čovječe!” (“Ja insan”). Sura Ja-Sin predstavlja srce Kur’ana (qalbu’l-Qur’an); ko …

Čitaj...
error: Oo !!