Vjerovanje (Akaid)

Ovo je Allahovo čudo! Cvijet ce otvara samo kad ezan zauči (Video)

Cvijet Allah Ezan

Ponekad nas priroda zadivi svojim ponašanjem,reagovanjima nekih stvari na nju,i jednostavno,ostavi nas bez teksta i u čudu shvatimo da nikada nećemo moći da razumijemo i istražimo njene tajne koja ona od nas krije i koje povremeno otkrivamo Tako i ovo,naizgled obično cvijeće, krije tajanstvenosti i čuda Božijeg stvaranja. Sakupljač različitih …

Čitaj...

Koristi učenja Euzubille

VrijednostiEuze

Zbog čega je naređeno učenje euzubille Učenje isti’aze, a posebno prije učenja Kur’ana, ima svoja značenja i koristi.Prva korist: učač se treba prisjetiti i razmisliti o slučaju koji se desio u vezi sa šejtanom. Postao je prokleti šejtan nakon što je bio među časnim melecima. Uzoholio se i postao nevjernil. …

Čitaj...

Nemojte u namazu sa rukua i sedžde dizati glavu prije imama, jer vas Allah može pretvoriti u ove životinje

Sedza Allah Glava

Dizati glavu sa ruku’a ili sedžde prije imama je haram kao što to naglašava Nevevi rahimehullah u Rijadus-salihinu i u komentaru Muslimovog Sahiha (Str. 512, hadis 1751) Takav čin je jedan od velikih grijeha po mišljenju Ibn Kajjima El-Dževzijje, Hejtemija i drugih učenjaka. Ovi učenjaci svoj stav temelje na slijedećim …

Čitaj...
error: Oo !!