Vjerovanje (Akaid)

Gdje sam u Kur'anu našao Srebrenicu?

SrebrenicaUKuranu

Kratki tekst hafiza o tome kako je temu Srebrenice pronašao u Kur'anu Faraon je silnik i agresor nad onima koji imaju Poslanika i koji bi trebali biti pravovjerni. Poznato? Ubija im muškarce, ostavlja žene. Poznato? Sveti im se samo jer vjeruju u Jednog, Silnog i Moćnog. Samo jer imaju muslimanska …

Čitaj...

Zašto Gazza ima najveći broj hafiza na svijetu?

GazzaHafizi

“Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti!” IslamBosna.ba– Šta biste vi uradili da imate mogućnost da svake godine uživate u tromjesečnom ljetnjem odmoru? Kako biste provodili svoje vrijeme – odlazak u inostranstvo, more, izležavanje, planina, …? Puno lijenčarenja i opuštanja, zasigurno. Možda neki posao tokom odmora …

Čitaj...
error: Oo !!