Sudnji Dan

O vojsci koja će krenuti u pohod na Kabu

Vojska Kaba Pohod

Od majke vjernika Ummu Abdillah Aiše, neka je Allah zadovoljan njome, prenosi se da je rekla: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Jedna vojska će krenuti u pohod na Kabu, pa kada dođu do velikog pustinjskog prostranstva, bit će utjerani u zemlju od prvog do zadnjeg.’ Tada sam …

Čitaj...

Gdje se Dedžal nalazi sada?

Dedzal Sudnji Dan

Prvo ćemo navesti hadis u kojem se spominje kazivanje o Džessasi Hadis koji je zabilježen u Muslimovom Sahihuod Fatime bint Kajs, r.a, koja kaže: “Čula sam Vjerovjesnikovog glasnika kako viče: ‘zajednički namaz!’ Otišla sam u džamiju i klanjala sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s, a bila sam u prvom safu žena. Kada …

Čitaj...

Sedam kapija Medine i blizina dolaska Dedžala

Medina Dedzal

Živimo na kraju vremena. Velika većina malih predznaka Sudnjeg dana se već pojavila i prošla, a oni, kao što znamo, prethode velikim predznacima Jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana je i pojava Dedždžala (Antikrista). Jevrejski Mesija (Dedždžal) će biti izvor kufra i zablude. On će izazvati i proširiti opasnu smutnju …

Čitaj...
error: Oo !!