Medina Dedzal
MedinaDedzal

Sedam kapija Medine i blizina dolaska Dedžala

Živimo na kraju vremena. Velika većina malih predznaka Sudnjeg dana se već pojavila i prošla, a oni, kao što znamo, prethode velikim predznacima Jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana je i pojava Dedždžala (Antikrista). Jevrejski Mesija (Dedždžal) će biti izvor kufra i zablude. On će izazvati i proširiti opasnu smutnju i nered na Zemlji, koji nisu zapamćeni od vremena poslanika Adema, alejhis-selam, pa do Sudnjeg dana. Na njega su Allahovi poslanici upozoravali svoje narode, opominjali svoje ummete i opisivali ga vidljivim i jasnim osobinama.

Na njega je upozorio i naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Nema nijednog poslanika, a da svoj ummet nije upozoravao na ćoravog lažljivca. On je, doista, ćorav, a vaš Gospodar nije ćorav, a među njegovim (Dedždžalovim) očima je napisano ‘kafir’.” (Muslim) Dedždžal će biti u stanju da obmane i muslimane, tj. ljude koji ne nose istinsku vjeru u svojim srcima. Moglo bi biti da je današnja generacija veoma blizu susreta sa Dedždžalom.

Zašto?

Zato što postoje dva konkretna predznaka koje je najavio naš poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, a koji su vezana za Medinu. Oni označuju vrijeme dolaska Dedždžala. Ova dva predznaka su se već pojavila.

Neće ostati nijedno mjesto na Zemlji u koje neće ući Dedždžal, osim Meke i Medine, jer su mu ta dva grada zabranjena. Kada pokuša ući u njih, put će mu presjeći meleki koji će sa isukanim sabljama izaći pred njega. O ovome nam govori sljedeći hadis Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem:

“‘Dan El-Halas, a znate li šta je to dan El-Halas?’ (ponovio je tri puta). Pa su upitali: ‘Šta je to dan El-Halas?’‘To je dan u kojem će se Dedždžal popeti na Uhud i gledati u Medinu, pa će reći svojim sljedbenicima: ‘Vidite li onaj bijeli dvorac? To je Ahmedov mesdžid.’ Zatim će se približiti Medini, ali na svakom njenom prilazu će naići na meleka sa isukanom sabljom. Doći će do jedne obale, gdje će udariti nogom o tlo i cijela Medina će se potresti tri puta. Nakon potresa će svi munafici i veliki griješnici (fasici), bili žene ili muškarci, napustiti Medinu i pridružiti se njemu. To je dan El- Halas.’” (Hakim, “El-Mustedrak”)

A u drugom rivajetu stoji da će Dedždžal stajati na rubovima Medine i pitat će: “Čiji je onaj bijeli dvorac?” Odgovorit će mu: “To je Muhammedov (alejhisselam) dvorac.”

Ovo je mudžiza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koja pojačava iman vjernika. Poslanik nas obavještava da će Dedždžal gledati u njegov mesdžid koji će biti poput bijelog dvorca, a za njegova života je bio od čerpića i palminih grana. Međutim, on je danas, uistinu, bijeli dvorac. Svako ko je putovao u Medinu u posljednje vrijeme će posvjedočiti da Poslanikov mesdžid iz daljine izgleda kao biser ili kao dvorac među drugim zgradama.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je također predskazaoda će Medina u vrijeme pojave Dedždžala imati sedam glavnih ulaza:

Ebu Bekr, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Medinu neće pogoditi strahote Dedždžala. Medina će tada imati sedam kapija (prilaza), a na svakoj će kapiji stajati po dva meleka.”(Buharija)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na medinskim se putevima nalaze meleci, pa u nju neće ući ni kuga ni Dedždžal.” (Buharija) Ako pogledamo noviju kartu grada Medine, vidjet ćemo da danas postoji sedam glavnih ulaza u grad, i to iz pravca: Džedde, Mekke, Rabiga, Tebuka, aerodroma i dva iz pravca okolnih područja!

Zaštita od Dedždžala

Ebu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko nauči prvih 10 ajeta (a u drugom predanju zadnjih 10 ajeta) sure Kehf, Dedždžal neće imati nikakve moći nad njim” (Muslim)

Pouzdano se zna iz Sahih hadisa da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u svojim dovama tražio utočište kod Allaha od Dedždžalovih smutnji, pa je to preporučio i svom ummetu. Slijedi jedna od tih dova koja se uči poslije posljednjeg tešehhuda (sjedenja u namazu): “Allahumme inni e’uzu bike min ’azabil-kabri, ve min ‘azabi džehenneme, ve min fitnetil-mahja ve-l-memati, ve min šerri fitnetil-mesihi-d-dedždžali.” (Značenje: “Allahu, prizivam Te da me sačuvaš od kaburske kazne, od kazne Džehennema, od iskušenja života i smrti, te od kušnji Mesiha Dedždžala.”)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Jeste li čuli za čovjeka koji je upoznao Dedžala?

Hadis prenosi Fatima bintu Kajs r.a: Ona je rekla da je Allahov poslanik s.a.w.s sjeo …

error: Oo !!