Narod Allah Sam
NarodAllahSam

Dolazak vremena kada neće biti niko a da nije došao u Siriju (Šam)

Šam je područje današnje Sirije, Libanona, Jordana i Palestine. Ono je inače mjesto polazišta i mjesto sakupljališta ljudi, ono je i prijestolnica poslanica, a njeni stanovnici imaju posebnu vrijednost i položaj

Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Kada se pokvare stanovnici Šama, tada neće biti dobra u vama, a ostat će skupina iz moga ummeta pobjednička, i neće im naškoditi ko ih ostavi, sve dok ne nastupi Čas (sudnji).”

Zato je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, preporučio da se stanuje u Šamu, i on će prije Sudnjeg dana biti glavno stanište muslimana.

Ehu Derda, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu, tabor muslimana na dan (velikog) rata biti će u Guti, kraj grada po imenu Damask, jedan od najboljih gradova Šama.”

Tabor je ustvari logor od šatora, a misli se na mjesto gdje će živjeti muslimani i gdje će se skupiti uoči velikog okršaja između muslimana i kršćana. Guta je mjesto koje se danas naziva Guta Damaska, dakle kraj poznate i velike metropole, glavnog grada Sirije. Ovaj ogromni okršaj će biti neposredno prije pojave Mehdija, ili kada se pojavi, ili neposredno nakon njegove pojave. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je podstakao da živimo u Šamu, jer je to područje sakupljanja i položaj muslimanskog tabora. Tako je jedan ashab pitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, gdje mu savjetuje da učini hidžru i da zastalno živi, pa mu je naišaretio prema Šamu.

Behz ibn Hakim prenosi od svoga oca, a ovaj od svoga oca, da je rekao: “O Allahov Poslaniče, gdje mi naređuješ?” Rekao mu je: “Evo tamo,” pokazujući prema Šamu.

A prije Sudnjeg dana većina će muslimana preseliti u Šam, i gotovo da niko neće ostati, a da se ne preseli i nastani u njemu. Od Abdullaha ibn Amra, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Doći će vrijeme da neće ostati ni jedan vjernik, a da se neće preseliti u Šam.”

Iz knjige: Kraj svijeta od Muhammeda ibn Abdurrahmana el-‘Arifija
Priprema: Put vjernika

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Zašto je muslimanima grad Jerusalem, važan isto kao Mekka i Medina?

Razmisli o sljedećim važnim informacijama koje morate znati o Palestini i Jerusalemu kako bi shvatili …

error: Oo !!