Tag Archives: ajet

Ajet o ljubavi prema kršćanima

Ajet Krscani

Muslimani su merhametli narod. Evo ajeta koji govori da volimo i nemuslimane „Eto vi njih volite, a oni vas ne vole, a vi vjerujete u sve knjige. Kada vas sretnu oni govore: ‘Vjerujemo’, a čim se nasamo nađu, od zlobe prema vama vrhove prstiju grizu! Reci: ‘Umrite od muke.’ Allah …

Čitaj...

Ovo su znaci da vam je tevba primljena kod Allaha:

Tewba Znaci

Znaci primljene tevbe Hvala Allahu Milosnom Samilosnom, Onom koji prašta grijehe i prima tevbe, ali i žestoko kažnjava kad ljudi granice zla prijeđu. Salavati i selami neka su na Poslanika islama koji se kajao i oprosta tražio iako je bio od najpokornijih Allahu. يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ تُوبُوَاْ إِلَى اللّهِ تَوْبَةً …

Čitaj...

Ajet čijim učenjem stičemo 1850 sevapa

AjetulKursijja

Učenjem ovog ajeta stičemo i zaštitu od šejtana Islamski učenjaci smatraju da je 255. ajet sure El-Bekare, inače poznat kao Ajeti-Kursi ili Ajetul-Kursija, najveličanstveniji ajet u Kur’anu. Ajetul-Kursija ima 50 riječi, 185 harfova i u njemu se spominje pet Allahovih lijepih imena: Allah, El-Hajj, El-Qajjum, El-Alijj i El-Azim. Ovaj ajet …

Čitaj...
error: Oo !!