Neka znate. U ovom ajetu je sadržana kompletna vjera. Naučite bar prijevod!

U suri El-Bekare nalazi se ajet u kojem je sublimirana kompletna vjera. U ajetu dolazi:

”Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni:

– koji vjeruju u Allaha

– i u onaj svijet,

– i u meleke,

– i u knjige,

– i u vjerovjesnike,

i koji od imetka, iako im je drag, daju:

– rođacima,

– i siročadi,

– i siromasima,

– i putnicima,

– i prosjacima,

– i za otkup iz ropstva,

i koji:

– molitvu obavljaju

– i zekat daju,

– i koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju,

naročito oni koji su izdržljivi:

– u neimaštini,

– i u bolesti,

– i u boju ljutom.

Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone.”

(El-Bekare, 177.)

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Ljekovita svojstva grožđa: Je li bolje crno ili bijelo? Šta Kur’an i Hadis kažu o njemu?

Crno ili bijelo grožđe… Mnoge vrste voća (povrća i ljekovitih biljaka) posebno su istaknute u …

error: Oo !!