Dinosaurus sirene
postojanje Dinosaurusa

Znate li da Kur’an i hadis NE negiraju postojanje dinosaurusa?

Da li su postojali dinosaurusi? Islamski učenjaci govore i o postojanju sirena…

Pitanje:

Esselamu alejkum.

1.) Da li su postojali dinosaurusi i ostale pomalo ,,čudnije životinje,, prije čovjeka i da li su te životinje nestale poslje pogotka asteroida?

2.) Da li je prvi čovjek (Adem a.s.) bio isti kao sadasnji čovjek,tj. da li su tačni istorijski podaci o ,,sičušnim,, pogrbljenim ljudima, sa malim mozgom itd…?

Odgovor:

Alejkumusselam. Što se tiče prvog pitanja, ako misliš pod tim šta Islam kaže o tome, nije mi poznato da imaju neki šerijatski tekstovi koji direktno govore o temi dinosaurusa. Ono što treba jasno naglasiti je da ni Kur’an ni sunnet ne negiraju njihovo postojanje, a u mnogim ajetima se spominje da je Allah, subhaneh, uništio mnoge narode koji su utjerivali u laž vjerovjesnike i poslanike, i kojima se danas ne zna trag. Pa ako se to dešavalo ljudima nije isključeno da Allah uništi jednu životinjsku vrstu i da joj danas nema traga.

Takođe, te životinje sa svojim gorostasnim izgledom, ne trebaju čuditi niti biti misterija ako uzmemo u obzir da nauka pretpostavlja da najveći dinosaurus nije bio veći od 15 metara a došlo je u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim od Ebi Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah je stvorio Adema a njegova visina je šesdeset laktova”. Što je otprilike trideset metara. Tako su njemi bili dinusaurusi poput večine današnjih životinja nama. Isto tako u drugim hadisima je pojašnjeno da se visina ljudi od Adema pa do današnjeg čovjeka postepeno smanjivala.

A što se tiče nekih drugih čudnih životinja, islamski učenjaci su govorili o takozvanoj sireni. Mada i o njoj u šerijatskim tekstovima nije ništa došlo.

A ako si mislio pod ovim pitanjem šta nauka kaže o dinosaurusima, onda se vrati na naučne knjige koje govore o toj temi.

A odgovor na drugo pitanje smo djelimično odgovorili u prvom odgovoru. S tim da treba dodati da su Adem i Hava bili istog nivoa inteligencije kao današnji ljudi i čak je Adem počašćen nad melecima baš činjenicom da ga je Allah poučio nazivima svih stvari, što upućuje da je bio inteligentan i stvoren da može da uči.

Kaže Uzvišeni: “I poučio On Adema nazivima svih stvari, a onda ih predoči melekima i reče: “Kažite Mi nazive njihove, ako istinu govorite!” (El-Bekare 31). Znači, Adem, alejhi selam, nije bio sićušan, pogrbljen i malog mozga, a on je otac čovječanstva, tj. ni ostali ljudi nisu bili takvi. Ve billahi tevfik.

Mr. Zijad Ljakić

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Tajne sure “Ja-Sin”. Šta krije ova sura?

Šta predstavlja sura Jasin u Kur’anu? Ja-Sin. Tako Mi Kur’ana mudrog, ti si, uistinu, poslanik, …

error: Oo !!