Tajne sure “Ja-Sin”. Šta krije ova sura?

Šta predstavlja sura Jasin u Kur’anu?

Ja-Sin. Tako Mi Kur’ana mudrog, ti si, uistinu, poslanik, na Pravome putu, po objavi Silnoga i Samilosnoga. (1-5) Ja-Sin – tj.

Uzvišeni Allah kaže Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, na “jeziku” plemena Taj: “O čovječe!” (“Ja insan”).

Sura Ja-Sin predstavlja srce Kur’ana (qalbu’l-Qur’an); ko je prouči kao da je cijeli Kur’an proučio deset puta, a ko je prouči noću tražeći Allahovo, dž.š., zadovoljstvo,

Uzvišeni Allah oprostit će mu (grijehe) te noći; ko je prouči danju, slijedi mu isto, piše Webhana.

Ubejj b. Khalef el-Džumehi jedanput je rekao Vjerovjesniku, s.a.v.s.: “Allah nam nije poslao poslanika; ti nisi poslanik!”

U tome su ga slijedili mekanski nevjernici, pa se onda Uzvišeni Allah zakleo Kur’anom mudrim, tj. Kur’anom, koji je sačuvan od bilo kakve manjkavosti…

INS.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Licnost Iz Kurana

Prvo mu je Allah stvorio OKO dok ga je proživljavao, tako da vidi kako mu se kosti okupljaju (uklapaju). Nije Adem a.s.

Prvo što mu je Allah stvorio proživljavajući ga bilo je oko, tako da je mogao …

error: Oo !!