Sura Kafirun Pred Spavanje
SuraKafirunPredSpavanje

Šta postižemo učeći suru Kafirun pred spavanje? „Proučite suru Kafirun (Kul ja ejjuhel kafirun), a potom idite na spavanje…

Znate li od čega nas čisti sura El-Kafirun?

U Mekkanskom periodu, kada je oluja protivnika protiv Islama prevladala u paganskom društvu Kurejša, jer su vođe kāfira još uvijek gajile nade da će postići neku vrstu kompromisa sa Poslanikom, sallallāhu ‘alejhi ve sellem, pa su ga posjećivali u nekoliko navrata i nudili mu par kompromisa ne bi li prihvatio neki od njih i tako okončao razilaženje sa njima.

Prema riječima Poslanika, sallallāhu alejhi ve sellem, Kurejšije su ponudile Poslaniku, sallallāhu alejhi ve sellem: „Daćemo ti toliko bogatstva da ćeš biti najbogatiji u Mekki. Daćemo ti koju god ženu zaželiš za ženu. Spremni smo da te slijedimo i prihvatimo te za vođu, samo pod uslovom da ne govoriš ružno protiv naših bogova.

Ako ti ovo ne odgovara, nudimo ti drugi prijedlog koji će odgovarati i tebi i nama. “Ova posljednja ponuda je bila da ako on, sallallāhu alejhi ve sellem, bude obožavao njihove bogove Lāta i Uzzā’a jedne godine, oni bi obožavali njegovog, sallallāhu alejhi ve sellem, Boga sljedeću godinu. Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, im je na to odgovorio: „Sačekajte malo. Pustite me da vidim šta će moj Gospodar odrediti povodom ovoga. “Tada je objavljena sūra Kāfirūn.

Kurejšije su predlagale ovakve stvari Poslaniku, sallallāhu alejhi we sellem, puno puta, u različitim okolnostima, tako da je postojala potreba da im se da konačan, i precizan odgovor, tako da bi konačno mogli da isključe ta svoja nastojanja da pomiješaju kufr sa Islāmom, na principu „davanja i uzimanja“.

Poslanik, sallAllāhu ‘alejhi we sellem, je rekao: „Proučite sūru Kāfirūn a potom idite na spavanje, jer ona čisti od širka.“ (Hadis bilježi Ebu Dawud)

„Neka vam postane navika da proučite ovu sūru pred spavanje. Ako bi preselili u snu, vaše posljednje riječi bi bile poricanje širka. Nagrada za učenje ove sūre je ogromna. Vrijedi koliko kada proučite četvrtinu Kur’āna.“ (Hadis bilježi Tirmizi)

Ako se ova sūra uči sa ovom pozadinom na umu, lahko je zaključiti da je objavljena da oslobodi muslimane od kāfirske vjere, njihovih ritualnih obožavanja, njihovih bogova, da ispolji potpunu odvratnost i nemar prema njima i da im kaže da kufr i Islām nemaju ništa zajedničko, i da ne postoji nikakva šansa da oni budu međusobno izmiješani, i da postanu jedno.

Iako je ova sūra bila objavljena povodom Kurejšija kāfira kao odgovor na njihove ponude za kompromis, to ne znači da se odnosi samo na njih, već je ona postala dio Kur’āna.

Allāh, subhanehu we te’āla, je dao muslimanima vječnu pouku da moraju da se oslobode riječima i djelima od vjerovanja kāfīrā, gdje god se ono pojavilo ili u bilo kojem obliku ono bilo, i da moraju da jasno objave, bez imalo dvoumljenja i uljepšavanja, da oni ne mogu da prihvate bilo kakav kompromis sa nevjernicima na račun Islāma. Zbog toga se ova sūra učila i nakon smrti i zaborava onih čije su ponude bile sebeb njene objave.

izvor: ﺍﻡ ﻤﺠﺎﮬﺪ

Obrada: www.religis.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Tajne sure “Ja-Sin”. Šta krije ova sura?

Šta predstavlja sura Jasin u Kur’anu? Ja-Sin. Tako Mi Kur’ana mudrog, ti si, uistinu, poslanik, …

error: Oo !!