MashaAllah! Znate li koliko je u Turskoj za 40 godina postalo hafiza Kur’ana Časnog?

Albayrak je saopćio da broj hafiza raste iz godine u godinu, istakavši da Predsjedništvo za vjerske poslove organizira programe za djecu za učenje Kur’ana napamet, kao i tromjesečne specijalizirane kurseve za učenje Kur’ana.

Predsjedništvo je od 2010. godine pokrenulo aktivnosti na osavremenjenju metoda učenja i podučavanja Kur’anu i vjerskim naukama.

U vrijeme osmanske uprave hafizi i karije su obnašali funkciju muhafiza i podučavali Kur’anu, a Predsjedništvo za vjerske poslove nastoji u sadašnjem vremenu oživjeti tu praksu.

IslamBosna.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

“Skrivao sam se od ustaške vlasti jer nisam želio da se borim za ustaše”

”Maturirao sam 1943.godine, tako da sam dvije naredne godine se skrivao od ustaške vlasti da …

error: Oo !!