Propast moga ummeta bit će zbog Kur’ana i mlijeka! (hadis)

Hadis za kojeg mnogi muslimani ne znaju

Šejh Abdurrezzak tumači hadis za kojeg mnogi muslimani ne znaju! Propast moga ummeta bit će zbog Kur’ana i mlijeka! Upitali su: O Allahov poslaniče, šta su Kur’an i mlijeko?

Rekao je: Proučavaju Kur’an i primjenjuju ga suprotno od onoga što je Allah objavio! I vole mlijeko pa ostavljaju namaz u džematu i džumu i žive u pustinjama.

(Zabilježio imam Ahmed 4/155, a vjerodostojnim ga ocijenio šejh Albani u djelu Es-Silsiletu-s-Sahihah)

Šejh dr. Abdurrezzak El-Bedr profesor je na Islamskom univerzitetu u Medini, Kraljevina Saudijska Arabija.

Svjetlo Dunjaluka

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Vidjevši na meni strah, ljudi su nabrzinu zakopali umrlog koji je progledao, i napustili mezarje

Šejh el-Kahtani ispričao je i ovo: “Pošto smo jednog dana završili s pokopom jednog čovjeka, …

error: Oo !!