DOKAZ DA SE DŽINNI I ŠEJTANI MOGU PRETVARATI U ZMIJE

Resulullah a.s. je zabranio ubijanje zmija koje se nađu u kućama sve dok im se tri puta ne kaže da je napuste. U Sahih Muslimu i drugim hadiskim djelima nalazi se predaja koju prenosi Ebu Sa’id el-Hudri u kojoj se navodi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “U Medini postoji grupa džinna koji su postali muslimani, pa ko god vidi bilo kakve zmije (u kući) neka im tri puta naredi da izađu. Ako se ijedna od njih i nakon toga pojavi, trebate je ubiti jer je to šejtan.”

U Sahih Muslimu također postoji predaja koju prenosi Ebu es-Sa’ib, oslobođeni rob Hišam ibn Zehreha, u kojoj je rekao:

“Jednom sam posjetio Ebu Sa’ida el-Hudrija u njegovoj kući i pošto sam ga zatekao na namazu sjeo sam i čekao da završi. Dok sam čekao, čuo sam da se nešto miče u uglu kuće, okrenuo sam se, i na moje iznenađenje vidio sam zmiju. Nasrnuo sam na nju s namjerom da je ubijem, ali Ebu Sa’id mi je naišaretio da sjednem, pa sam sjeo . Kada je zmija otišla, Ebu Sa’id je pokazao na obližnju kuću i rekao: ‘Jedan od naših mladića koji se nedavno oženio živio je u njoj. Kada smo otišli sa Resulullahom, sallallahu alejhi ve sellem, u bitku na Hendeku, mladić bi u podne zatražio od Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolu da posjeti svoju suprugu. Jednog dana Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, mu je dopustio da ode, ali mu je rekao: -Ponesi svoje oružje sa sobom, jer ne vjerujem plemenu Kurejz . On je ponio svoje oružje sa sobom i vratio se kući gdje je našao svoju suprugu kako (obnažena) stoji na pragu njihove kuće. Ljubomora ga je nadvladala i on je isukao koplje da je probode. Ali, ona je požurila da mu objasni:

Zadrži svoje koplje i uđi u kuću da vidiš šta me je razgolitilo. Ušao je u kuću i našao veliku zmiju smotanu na njegovoj postelji, isukao je koplje i ubio zmiju. Izašao je van da je položi u dvorište, ali se ona omotala oko njega, i ne zna se koje je od njih dvoje prvo podleglo, zmija ili mladić. Otišli smo Resulullahu, sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestili ga o svemu zamolivši ga da moli Allaha, dželle šanuhu, da mladića vrati nazad u život radi nas.

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Uistinu u Medini postoje džinni koji su primili islam, te ako vidite ijednog od njih, zatražite od njih da napuste (kuću) u periodu od tri dana, ali ako se ijedan pojavi nakon tog perioda, ubijte ga jer je to šejtan’.”
U drugom hadisu kog je naveo Muslim, zabilježeno je da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu ove kuće imaju zmije, stoga ako vidite neku od njih, zatražite tri puta od nje da kuću napusti. Ako je napusti, onda je u redu, u suprotnom ubijte je jer je zasigurno nevjernik .
Potom je rekao: “Idite i zakopajte vašeg brata!”

akidetun

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Meleki će vas blagosiljati ako radite jednu od sljedećih radnji:

Zbog ovih radnji vas meleki blagosiljaju… – “Ko zanoci pod abdestom, tj. ko legne spavati …

error: Oo !!