UPOZORENJE ZA MUSLIMANE: ZNATE LI KOJA JE NAJVEĆA ALLAHOVA ZABRANA?

Ovo je ono na što nas je Poslanik upozoravao

Širk je, zaista, velika nepravda. (Kur’an, 31:13)

I kaže:

A onaj ko Allahu širk čini, taj čini potvoru i grijeh veliki. (Kur’an, 4:48)

I kaže:

Ko drugog Allahu pripiše[1], Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći. (Kur’an, 5:72)

I kaže:

Allah neće oprostiti da Mu se širk čini, a oprostit će manje grijehove od toga, kome On hoće. (Kur’an, 4:48)

Postoje dvije vrste širka; veliki i mali.

Prva vrsta – veliki širk. To je svaki širk koji poništava tevhid u potpunosti i izvodi iz vjere.

Druga vrsta – mali širk. To je svaki govor i djelo koje je Allah opisao kao širk, a šerijatski tekstovi ukazuju da ne izvodi iz vjere. Kao, naprimjer, da čovjek kaže: “Života mi, Ka‘be mi.” Poslanik صلى الله عليه وسلم je rekao: “Ko se zakune nečim drugim mimo Allaha učinio je širk.” (Ebu Davud i Tirmizi) Ovo je mali širk, jer drugi šerijatski tekstovi upućuju na to da zaklinjanje nečim drugim mimo Allaha ne izvodi iz vjere.

– Također, mali širk je sve što vodi velikom širku, čak i ako nije spomenut pod nazivom širk.

– Mali širk je i da se čovjek oslanja na uzroke, a zaboravi na Allaha (na primjer, da čovjek za hiruršku operaciju nađe hirurga koji je veliki stručnjak u svom poslu, pa se za ishod operacije osloni na ovaj sebeb, tj. hirurga, a zaboravi da je Allah taj koji daje lijek i liječi i da On određuje uzroke da bi se to dogodilo, op. Menhedž).

– Mali širk je i vjerovanje da je uzrok nešto što Uzvišeni nije učinio uzrokom (kao na primjer, vjerovati da je crna mačka koja ti pređe put uzrok toga da ti se Allahovom voljom nešto loše dogodi. Ovo je mali širk, a ako bi čovjek vjerovao da crna mačka sama po sebi donosi zlo, onda je ovo veliki šrik, op. Menhedž)

Iz knjige Korisna predavanja iz islamskog vjerovanja
Autor: dr. Meša‘il Rašid Ed-Debbas

Bilješka:

[1] U bilo kojem smislu, gospodarenju, božanstvenosti ili imenima i svojstvima.

Menhedž

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Sura Kafirun Pred Spavanje

Šta postižemo učeći suru Kafirun pred spavanje? „Proučite suru Kafirun (Kul ja ejjuhel kafirun), a potom idite na spavanje…

Znate li od čega nas čisti sura El-Kafirun? U Mekkanskom periodu, kada je oluja protivnika …

error: Oo !!