Kuran Sura Islam
KuranSuraIslam

Kako se zove jedina sura u Kur’anu koja nosi ime po nekom od temelja islama?

Znate li kako se zove jedina sura u Kur’anu koja je ime dobila po nekom od temelja islama (ruknova)?

Ta sura se zove El-Hadždž i ime nosi po časnom ibadetu hadždžu. Kao što znamo, islam ima pet temelja: šehadet da nema boga osim Allaha, dž.š., i da je Muhammed, a.s., Njegov rob i poslanik, namaz, post, zekat i hadždž.El-Hadždž je medinska sura, mada je jednim dijelom objavljena u Mekki. Ima 78 ajeta. Od prvog ajeta, sura Hadždž nam skreće pažnju na Sudnji dan, proživljenje i sakupljanje ljudi pred Allahom, dž.š., da bi kasniji ajeti bili vezani za borbu na Božijem putu, te na skrušenost i poniznost pred Allahom, dž.š. Ova sura nas obavještava da sve što je na nebesima i Zemlji čini sedždu Allahu.

Pitanje je kakva je međusobna veza ovih stvari s hadždžom, islamskim obredom?Kada čovjek obavlja veličanstveni ibadet hadždža, shvatit će poruku koju je Allah, dž.š., poslao preko sure El-Hadždž, jer je to ibadet koji ima nezamjenjivu ulogu u izgradnji i odgoju ummeta. Sura se obraća vjerniku i vjernici s porukom da se potrude da obave hadždž ispravno, poput Muhammeda, a.s., kako bi se odgojio i usvojio plemenita nače koja ova sura njeguje.

Sura započinje s podsjećanjem na Sudnji dan: „O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti!“ El-Hadždž, 1.Većina hadžijskih obreda podsjeća na Sudnji dan.Allah, dž.š., na kraju sure Hadždž kaže: „I borite se, Allaha radi, onako kako se treba boriti! On vas je odabrao i u vjeri vam nije ništa teško propisao, u vjeri pretka vašeg Ibrahima…“ El-Hadždž, 78.Kao što poznati predavač Nouman Ali Khan ističe, citirani ajet ukazuje na to da je svaka osoba koja je počašćena s riječima šehadeta La ilahe illallah odabrana od strane Allaha.

To što smo muslimani se nije desilo slučajno, već je Allahova blagodat i znak dobrote u našim srcima. Allah vidi nešto u ljudima šehadeta La ilahe illallah, i to je razlog zbog kojeg su odabrani. Zato nijedan musliman/ka nemaju pravo reći za sebe: „Ne vrijedim ništa“, ili „Nemam vrijednosti“, jer Allah sam kaže za svakog člana ovog ummeta: „On vas je odabrao…“ (El-Hadždž, 78.)

Za Akos.ba piše: Nedim Botić

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Ključni momenat razilaženja sa pravoslavnim učenjem – Kakav je bio Isusov završetak?

U kazivanjima o njima je pouka za one koji su razumom obdareni. Kur’an nije izmišljena …

error: Oo !!