Koje je najbolje djelo koje možete učiniti za vaše mrtve u ramazanu, a nisu Jasini i hatme?

Moje rahmetli majke se više sjećam u ramazanu nego u bilo kojem drugom mjesecu. Zaista, ovaj mjesec nije milost samo za žive, već i za mrtve jer se u ovom mjesecu učini najviše djela u njihovo ime (a od čega oni imaju korist). Molim Allaha da im se smiluje i sastavi nas zajedno u Džennetu-l-Firdevsu s našim voljenim Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem.” S ovih nekoliko rečenica, poznati islamski predavač Omar Sulejman je našu pažnju skrenuo na jedno od najboljih djela koje živi mogu učiniti za mrtve u toku ramazana:…

Davanje sadake u njihovo ime. Islamska ulema smatra da će osoba koja je preselila na ahiret imati veliku korist od obične sadake (pomoć nemoćnim i iznemoglim, hranjenje siromaha, potpomaganje hajirli projekata, stipendiranje učenika i jetima). Rahmetlija će korist imati i od trajne sadake (vakufa), odnosno ako se u njeno ime nešto uvakufi, bilo da je ona to oporučila ili neko drugi to učini od njene imovine nakon njene smrti. To može biti gradnja džamije, puta, bolnice, česme ili bilo šta što koristi ljudima, i sve dok traje taj hajrat, rahmetliji će nagrada teći i od toga će imati koristi.

Od Aiše, r.a., se prenosi da je neki čovjek došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “Allahov Poslaniče, moja je majka iznenada umrla, a da je išta progovorila, smatram da bi dala sadaku. Da li će ona imati nagradu ako ja za nju udijelim sadaku?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Da.” (Buharija i Muslim)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku. sallallahu alejhi ve sellem, pa mu reče: “Otac mi je umro, i ostavio je imetka iza sebe, a nije ostavljao oporuke ” hoće li mu biti od koristi ako udijelim sadake za njega?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem., reče: “Da”. (Muslim)

Pritom ne zaboravimo dovu i traženje oprosta za merhume, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada čovjek umre, prestaju mu teći sevapi za djela izuzev u tri slučaja: trajne sadake, korisnog znanja ili dobrog djeteta koje mu uči dovu!“(Muslim)

Nedim Botić, prof. / Akos.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Znajte: Udaljen je od Božijega rahmeta onaj ko dočeka Ramazan a ovo ne postigne!

Kaže Allah, subhanehu ve te’ala, u 183. ajetu Sure El-Bekare: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ …

error: Oo !!