Tag Archives: položaji prilikom odnosa

Pokuđeno je imati intimni odnos u ovom položaju

Zabranjeni i dozvoljeni položaji prilikom intimnog odnosa Pod osnovnim pozicijama u koitusu misli se na određene položaje koji su poznati prilikom intimnog odnosa. Što se tiče osnovnih pozicija u koitusu, nema nikakvih granica ili zabrana. Pod osnovnim pozicijama u koitusu misli se na položaje koji su poznati kao: muškarac sa …

Čitaj...
error: Oo !!