Tag Archives: pokajanje

Kada prestaje pokajanje na dunjaluku?

Rekao je Allah Uzvišeni: “…Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio.” U Buharijinom “Sahihu” stoji da je rekao Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Neće nastupiti …

Čitaj...

Ovo su znaci da vam je tevba primljena kod Allaha:

Tewba Znaci

Znaci primljene tevbe Hvala Allahu Milosnom Samilosnom, Onom koji prašta grijehe i prima tevbe, ali i žestoko kažnjava kad ljudi granice zla prijeđu. Salavati i selami neka su na Poslanika islama koji se kajao i oprosta tražio iako je bio od najpokornijih Allahu. يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ تُوبُوَاْ إِلَى اللّهِ تَوْبَةً …

Čitaj...
error: Oo !!