Kada prestaje pokajanje na dunjaluku?

Rekao je Allah Uzvišeni: “…Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio.”

U Buharijinom “Sahihu” stoji da je rekao Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: “Neće nastupiti Sudnji dan, sve dok ne izađe Sunce sa zapada; pa kad izađe, i ugledaju ga ljudi, svi će postati vjernici; a to će biti onda kada nikome neće koristiti njegovo vjerovanje.”[2] Potom je proučio gornji ajet.

U tom smislu je naveden veliki broj hadisa, koje prenosi grupa ashaba, od Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, u izvornim i drugim knjigama.

Rekao je Safvan ibn Asal: “Čuo sam Allahova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, kako govori: Uistinu Allah je otvorio vrata sa zapadne strane čija je širina sedamdeset godina, zbog pokajanja, neće se zatvoriti sve dok Sunce ne izađe sa te strane (tj. sve dok Sunce ne izađe sa zapada).”[3] Prenosi ga Tirmizi i smatra ga vjerodostojnim, Nesai i lbn-Madže, u dužoj verziji.

Autor: Hafiz EI-Hakemi

Iz knjige: E’lamu es-sunne el-menšure li’itikadi et-taife en-nadžije el-mensure

Priprema: Put vjernika

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

„Dabogda ti dočekao svoga sina koji je pohađao madresu, pa isto ovo doživio!“

Još prije nekoliko decenija sarajevsku je medresu pohađao jedan zanimljiv učenik. Splet okolnosti i nezdravo …

error: Oo !!