Allahovo Ime EsSamed
AllahovoImeEsSamed

Nijedan čovjek neće pozvati Allaha ovim imenom, a da mu se uzvišeni neće odazvati, bilo da se radi o nafaki, bolesti…

Ako je dova halal i ako čovjek iskreno prouči, Allah će mu se odazvati

U ovim riječima nalazi se i Allahovo ime koje ljudi rijetko izgovaraju i spominju, a nijedan čovjek neće pozvati Allaha ovim imenom, a da mu se Uzvišeni Allah neće odazvati, bez obzira na to o čemu se radilo: bolesti, nafaki, samo ako je u domenu halala. Dakle, ako je dova halal i ako čovjek izgovori ovo Allahovo ime, Allah će mu se odazvati…

Ove “čarobne” riječi jesu sura Kul huvallahu ehad, a Allahovo ime koje se nalazi u ovoj suri i kojim Ga je lijepo prizivati u svojim dovama jeste Es-Samed. Allahov Jednom prilikom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao je u džamiju i zatekao nekog čovjeka kako, završavajući namaz, na posljednjem tešehudu, tj. u dovi prije predavanja selama, uči sljedeću dovu:

“ALLĀHUMME INNÎ ES’ELUKE JĀ ALLĀHU BI’ENNEKEL-VĀHIDUL-EHADUS-SAMED ELLEZÎ LEM JELID VE LEM JŪLED VE LEM JEKUN LEHŪ KUFUVEN EHADUN EN TAGFIRE LÎ ZUNŪBI INNEKE ENTEL-GAFŪRUR-RAHÎM! – Allahu, molim Ti se, o Allahu – jer si Ti Jedan, Jedini, Ti si utočište svakom, nisi rodio i nisi rođen, Ti si Onaj kome niko nije ravan – da oprostiš moje grijehe, Ti si, zaista, Onaj koji oprašta, Milostivi!”, pa je Vjerovjesnik rekao: “Oprošteni su mu grijesi, oprošteni su mu grijesi!” (Nesai)

Kolika je vrijednost ovih riječi, tj. ove sure, vidimo iz sljedećih predaja:

Abdullah b. Amr prenosi da je Ebu Ejub el-Ensari, radijallahu anhu, dok je jednom prilikom sjedio u kružoku sa ljudima, upitao: “Zbog čega vam je teško da svaku noć proučite trećinu Kur’ana?” Ljudi odgovorili: “Zar neko od nas može svaku noć da prouči trećinu Kur’ana?” Na to je Ebu Ejub el-Ensari odgovorio: “Zaista je sura Ihlas (Kul huvallahu ehad) trećina Kur’ana.” Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo ove riječi, rekao je: “Istinu je rekao Ebu Ejub!”

Dakle, da bi čovjek ovo postigao, treba da svaku noć jednom prouči Kul huvallahu ehad, i to će se računati kao da je proučio trećinu Kur’ana, a ako prouči tri puta, to se računa kao hatma. Također u vjerodostojnoj predaji prenosi se od Muaza b. Enesa el-Džuhenija, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko prouči Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah će mu u Džennetu sagraditi dvorac.” (Ahmed) Znači, ko prouči ovu suru tri puta, računa mu se kao hatma, a koliko nam treba vremena za to, možda jedna minuta, a hatma nam se upisala u dobra djela, a ko je prouči deset puta, Allah će mu sagraditi dvorac.

Kada je ove riječi čuo Omer, radijallahu anhu, upitao je: “Hoćemo li povećavati broj svojih dvoraca u Džennetu, o Božiji Poslaniče?”, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odobri mu riječima: “Allah ima puno više i ljepše od toga.” (Ahmed)

Sve što je čovjekov iman veći i sve što više žudi da ima više kod Allaha, sve će više učiti suru Kul huvallahu ehad.

Preuzeto iz predavanja hfz. Almira Kapića, Studio- FotoHILE

Tekst obradio i prilagodio web portal www.n-um.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Lejletul Miradz mubarek noc

Muslimani u nedjelju (27.02.2022) dočekuju odabranu noć Lejletu-l-Miradž

Šta za muslimane predstavlja ova noć? Noć Lejletu-l-Miradž za pripadnike islama predstavlja noć putovanja poslanika …

error: Oo !!