Dova Zikr
DovaZikr

Uzvišeni Allah se obavezao da će u Džennet uvesti onoga koji uči ovaj zikr (Korisna dova od svega osam riječi)

Subhanallah! Korisna dova od svega osam riječi…

Imam Ahmedbilježi u svom Munsedu, sa dobrim lancem prenosilaca, da je jedan od slugaAllahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čuo sam Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ‘Ko ujutro i navečer po tri putaizgovori: ‘Raditu billahi Rabben, ve bil-islami dinen, ve bi Muhammedinresulen’, Allahova je obaveza da tog čovjeka uvede u Džennet.”

Imam Muslimu svom Sahihu bilježi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,rekao: “Ko poslije ezana izgovori: ‘Ešhedu en la ilahe illallah, vahdehu, lašerike lehu, ve ešhedu enne Muhammeden resulullah, raditu billahi rabben, vebil-islami dinen, ve bi Muhammedin resulen!’ – bit će mu oprošteni grijesi.”

Preuzeto sa predavanja dr. Safeta Kuduzovića

Dova koja vodi u Džennet

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko ujutro ustane i izgovori ove riječi, ja sam mu garant, odnosno ja ću ga uzeti za ruku i uvesti u Džennet. Ko se probudi i izgovori ove riječi:

رَضِيتُبِاللهِ رَبًّا وَ بِالإسْلاَمِ دِينًا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ نَبِيًّا

“Reditubillahi Rabben ve bil-islami dinen vebi Muhammedin, sallallahu alejhi vesellem, nebijjen

(Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, islam vjera i Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, poslanik).”

(Hadis bilježi Et-Tirmizi, a hadis je sahih)

n-um.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Ko prouči ovu dovu Allah, dž.š., će mu dati izlaz iz situacije u kojoj se nalazi

Ova dova ima svoju priču Jednog dana, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obraćajuči …

error: Oo !!