Mokrili su na njegovom mezaru

Prenosilac priče kaže:“Imao sam bliskog prijatelja koji mi je bio poput brata.Prošle nedjelje je poginuo u saobraćajnoj nesreći, neka ga Allah obaspe Svojom milošću, a porodici da strpljivosti.

Imao je razuzdan sajt na kojem su se nalazile slike nagih žena. Nesreća je što nismo znali lozinku za ulazak. Željeli smo ga zatvoriti, ali nismo mogli.

Dobri ljudi, čovjek je nošen na tabutu, a njegova grupa je gledala nemoralne slike. Dovoljan nam je Allah i divan je On zaštitnik. Njegova majka je vidjela u snu dječake kako prolaze pored njegovog kabura i po njemu se mokre.

Jadnica nije znala za skrivene stvari. Tako mi Allaha, mladići koji se mokre po njegovom kaburu su oni koji sada šalju te nemoralne slike njegovoj grupi. Obratili smo se agenciji za sajtove, ali su kazali da nisu u mogućnosti ništa učiniti.

Ljudi, čovjek je umro, a njegova djela izazivaju bol u našim srcima-do kada će ovo trajati? Ta pokvarena grupa i nemoralni sajt su mu nanijeli zlo. Ovo je šejtanska spletka u džinskom i ljudskom obliku.

Dovoljan nam je Allah. Neka nam pomogne protiv onih koji su ga naveli da osnuje taj sajt. Želimo proširiti ovo pismo da bi živi shvatili svoj položaj prije smrti. Obraćamo se onome ko ima nemoralne sajtove, nemoralnu grupu s kojom radi:

“Tako mi Allaha, ti zločinci vam neće koristiti, već će vam povećati propast i kajanje u danu kada kajanje neće koristiti. Dovoljan nam je Allah i divan je On zaštitnik.“

Odlomak iz knjige

“Otvorili su dušu i srce” od Amr Halida

Podijelite ovaj članak
error: Oo !!