ZIJAD LJAKIĆ KAZAO DA JE MUSLIMANIMA DOZVOLJENO PITI BEZALKOHOLNO PIVO!

Zijad Ljakić kazao da je muslimanima dozvoljeno piti bezalkoholno pivo!

Zijad Ljakić jedan je od najpopularnijih islamskih učenjaka iz Bosne i Hercegovine, a njegovo djelovanje na društvenim mrežama privuklo je više od 30 hiljada pratitelja.

Top tema ovih dana u ovim krugovima je konzumiranje bezalkoholnog piva za muslimane, a nakon što je još jedan protagonist vjere, Safet Kuduzović, objasnio kako je to nešto čega se musliman treba kloniti, Ljakić je danas objasnio kako nema ništa sporno u konzumiranju ovog pića, piše portal Crna Hronika.

,,SOK OD JEČMA“

( nularica-bezalkoholno pivo)

JEDAN OD NAJLJEPŠIH SOKOVA

Pitao sam šejha Mensura Es-Simarija prije oko deset godina da li ima išta sporno u konzumiranju bezalkoholne pive, a u to vrijeme kod nas u Bosni je bilo aktuelno pitanje među braćom je li ona halal ili nije. On me priupitao da li mislim na sok od ječma? Na moj potvrdan odgovor, rekao je: “To je jedan od najljepših sokova.”

To jest, htio je reći, ne samo da je halal nego je i jedan od ljepših sokova.

Govor savremene uleme o bezalkoholnoj pivi, soku od ječma ili popularnije nularici, koja u sebi sadrži 0,4% alkohola se kreće između jasnog naglašavanja da je dozvoljena i halal ili fetvi onih koji kažu da ako ne opija halal je a ako opija u velikoj količini onda je haram i pijenje male količine”, kaže Ljakić o konzumiranju ovog pića.

Kako bi riješio enigmu koju je Kuduzović stavio ispred njeg, Ljakić ruši sve argumente koji su navedeni zbog kojih se vjernicima zabranjuje konzumiranje bezalkoholnog piva.

,,Međutim, pošto neko može misliti da su ove šubhe pravi dokazi koji ljuljaju temelje dozvole bezalkoholne pive, navest ćemo te šubhe-dokaze i ukratko prokomentarisati.

1. Kupovinom bezalkoholne pive pomažu se haram firme koje većinom prodaju alkoholna pića.

KOMENTAR: Spomenuto argumentiranje ne predstavlja zabranjeno potpomaganje u haramu čija je zabrana došla u drugom kur’anskom ajetu sure El-Maide. Od vidova zabranjenog potpomaganja u haramu kao što navode islamski pravnici je prodavanje grožđa ili šljiva onome za koga znaš da će od toga napraviti alkohol. Također prodaja oružja u vremenu fitne onome za koga znaš da će njime bespravno ubijati druge. Dok kupovinom bezalkoholne pive mi činimo baš suprotno, pomažemo i podstičemo firmu da proizvodi više halal proizvoda i da umanji harame.

2. Bezalkoholna piva se pravi od obične pive, fermentacijom, a u vjerodostojnom hadisu kod Muslima je došla zabrana pretvaranja alkohola u sirće.

KOMENTAR: Ovo nije precizna i tačna informacija o načinu proizvodnje bezalkoholne pive nego samo jedan od načina, dok najčešći oblik je da se direktno od ječma vrenjem pravi bezalkoholna piva. A i da je tačno tako, da se svaka bezakoholna piva pravi od pive, fermentacijom, po većini učenjaka je dozvoljeno korištenje sirćeta, a u ovom slučaju pive jer oni zabranu u hadisu tumače da se odnosi na početni period kada je zabranjen alkohol u islamu.

3. Propis pijenja bezalkoholne pive je nejasno pitanje a u hadisu muteffekun alejhi je došlo:

“Halal je jasan, haram je jasan a između njih su nejasne stvari..”

KOMENTAR: Konzumiranje bezalkoholne pive ne spada u nejasna pitanja kao što se može razumijeti iz fetvi savremenih učenjaka, ako bezakoholna piva ne opija u velikim količinama, kao što se potvrdilo u praksi, njeno konzumiranje je halal. A ako bismo uzeli da ona opija u velikim količinama, što nije tačno, njeno konzumiranje bi bilo haram. Prema tome, ovdje nema nikakve nejasnoće i na ovo pitanje se odnosi prvi dio hadisa tj. : “Halal je jasan, haram je jasan..”, a ako je nekome nejasno i sumnjivo, to je njegovo lično stanje, nije mu ni vadžib ni mustehab da je pije.

4. Pijenje bezalkoholne pive je oponašanje pjana i vid frajerisanja.

KOMENTAR: Ovo je najslabija šubha/dokaz od spomenutih, jer i da neko ko pije bezalkoholnu pivu pritome oponaša pjane, to ne čini halal piće haramom, nego je to oponašanje sporno i zabranjeno. A frajerisanje pijenjem bezalkoholne pive?! Ne znam, šta hoće od onih koji piju ono što je halal, da se kriju, stide i sklanjaju sa puta kao da čine nešto što je šerijatski sporno i haram.”

crna-hronika.info

Podijelite ovaj članak
error: Oo !!