Dova ‘crveni vjetar’ – lijek za sve bolesti?

Znate li kako je nastala bolest Crveni vjetar, i koji su njezini simptomi?

PITANJE: Esselamu alejkum werahmetullah! Zanima me dal je dova Rihul ahmer vjerodostojna za upotrbljavanje. U knjizi “VELIKO SUNCE BIČA TVOG” Mustafa Čajlaković – sam pročitao to. Evo predaje o tome: “Jednom se jako razboleo hazreti Hasan. Imao je jake bolove u stomaku i tekla mu je krv na usta i nos. Kada je za to doznao poslanik Muhammed, s.a.v.s., odmah je otišao da obiđe bolesnog Hasana. U putu mu se pridružio Džibril,a.s….

Kada su došli do hazreti Hasana Džibril-i-Emin, vidjevši u kakvom je stanju Hasan, obrati se ALLAHOVOM poslaniku Muhammedu, s.a.v.s, govoreći mu: ALLAHOV poslaniče, zaista je Hasana potrefio crveni vjetar. Na te riječi Poslanik reče: O, brate Džibrile; reci mi, ako znaš, da li za to što nazivaš crvenim vjetrom postoji lijek, pa ako postoji kakav je i gdje se može naći. Na to pitanje Džibril odgovori da postoji lijek. Odjednom nestadne, pa se nakon sat vremena vrati, pojavi se pred ALLAHOVIM poslanikom i reče mu:O, Allahov poslaniče,zaista je ALLAH dž.š. milostiv i tebi šalje na poklon ovu dovu, blagoslovljena je. Kada je hazreti Poslanik stavio svoju ruku na njegovu glavu, ili mu je pručio dovu nad glavom, Allahovim davanjem hazreti Hasan ozdravio je istog trena.”

ODGOVOR: Alejkumusselam! Dova pod imenom “Rihul ahmer” nije prenešena ni u jednoj zbirci hadisa, svejedno sa lancem prenosilaca ili bez lanca prenosilaca, niti ovu dovu spominje iko od učenjaka Ehlu Sunneta u svojim knjigama. To znači da dova pod ovim imenom nema osnova u Šerijatu i da, i ako je neko spominje i prenosi da je ona izmišljena i krivotvorena.
Jedino što sam uspio naći, a vezano je za ovu dovu, je ono što se prenosi na nekim šitskim (rafidije isnaašerijje) stranicama, na arapskom jeziku. Naime, na tim stranicama se spominje, obično pod naslovom “Duau er-rihu el-ahmer – šifa li džemi’il-emrad” (Dova crveni vjetar ” lijek za sve bolesti), pri čemu se navodi priča o Sulejmanu, alejhisselam, i kako je nastala ova dova.

Navodno, Sulejman, alejhisselam, je prolazio pored nekog mjesta, a džini su bili sa njegove desne strane, a ljudi sa lijeve, ptice su mu bile na glavi a šejtani ispred njega. Kad odjedanput ugleda strašno stvorenje iz kojeg je izlazila vatra na lijevu i desnu stranu pa je pobjegao od njega. Pa čim se približio tom stvorenju pitao ga je: Ko si ti i od čega si, a ono odgovori: O Allahov Vjerovjesniče, ja sam crveni vjetar i ja sam bolest od bolesti, stvorio me je Allah, pa kada hoće da kazni nekoga od svojih stvorenja pošalje me njemu i dadne mi vlast nad njim. Pa ako uđem u glavu nekog od njih udavim ga, a kada uđem u nečije oko oslijepim ga … (i tako je nabrajao šta sve radi onome u čije tijelo uđe).

Pa kada je to čuo Sulejman, alejhisselam, nije se mogao suzdržati, niti saburati, pa je rekao svojim pratiocima: Ubite ga! Pa je progovorila ta osoba (to stvorenje) rekavši: O Allahov Vjerovjesniče, niko ne može da me ubije jer me je Allah ostavio do Sudnjeg dana. Zatim je ta osoba (to stvorenje) bila odsutna od vremena Sulejmana, u čijem društvu je boravio, pa sve do vremena našeg Vjerovjesnika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Pa od Allahove odredbe je bilo da je Hasan sin Alije, radijallahu anhuma, imao neku bolest unutar tijela i svijetlu krv i čim je to čuo Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, stislo ga je u prsima pa je rekao: UIZUKE BILLAHI ES-SEMI EL-ALIMI. Zatim se spustio Džibril, alejhisselam, kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: “O Allahov Vjerovjesniče, njegova bolest je od crvenog vjetra a njemu nema lijeka”. Zatim je Džibril odsustvovao neko vrijeme pa je ponovo došao i rekao: “O Muhammede, tvoj Gospodar ti šalje selam i poklonio ti je hediju (poklon) a to je ova dova koja se prima, ko je prouči u životu pa makar jednom biće siguran od belaja, tj. od crvenog vjetra”.

Zatim je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, proučio tu dovu Hasanu, radijallahu anhu, pa ga je Allah izliječio kao da mu nije bilo ništa… Zatim je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao svojim ashabima: “Naučite ovu dovu i poučite je mu’minima jer je ona sigurnost na zemlji, a onaj ko je ne zna čitati neka je neko izdiktira i napiše u čistoj posudi i izbriše vodom i popije, i ozdraviće Allahovom dozvolom. A ko je nauči biće siguran od crvenog vjetra, belaja, tjelesnih bolesti i bolesti svih organa i biće siguran od svih neprijatelja i zavidljivaca i svih vjetrova koji teku kroz zglobove. A dova glasi: BISMILLAHI VEHAMDIHI BISMILLAHI VE BILLAHI VELHAMDULILLAHI …”.

Naravno, nema potrebe da navodimo dovu jer svakako nije vjerodostojna.
Prema tome, ova priča i dova za crveni vjetar su izmišljeni, te zbog toga ovu dovu nije dozvoljeno pripisivati Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, niti je širiti, prenositi i poučavati druge njoj osim radi upozorenja na njenu krivotvorenost. A to što je prenose i šire šije rafidije ne daje ovoj dovi snagu, niti je potvrđuje nego je veliki dokaz da je ona izmišljena, jer su rafidije (šije) poznate po laganju i izmišljanju hadisa i predaja.

Kaže hanefijski učenjak, učenik Ebu Hanife Muhammed ibn Hasan Eš-Šejbani u svojoj knjizi “El-Kesb” (1/71): “Međutim, mezheb rafidija je zasnovan na lažima i potvorama”, takođe, kaže hanefijski učenjak Es-Serahsi u svojoj poznatoj knjizi “El-Mebsut” (10/149): “Rafidije su ljudi potvore, ne ustručavaju se od laži, čak njihov mezheb je izgrađen na laži”.

Ve billahi tevfik.

Dr. Zijad Ljakić

n-um.com

Podijelite ovaj članak
error: Oo !!