Da li je dozvoljeno zbog svađe sa imamom zaobilaziti svoj, i ići u drugi džemat?

PITANJE:Poznajem jednog prijatelja, koji zbog nekih ličnih trzavica sa imamom već četiri godine ne ide u svoju džamiju, nego odlazi u drugu.

Želio bih da mi putem ”Glasnika” objasnite, bi li bilo bolje za mog prijatelja da klanja za svojim imamom u svojoj džamiji ili je bolje što ide u drugu?

ODGOVOR: Moramo ti odmah reći da je tvoj prijatelj pogriješio kada je zbog svađe sa imamom napustio svoju džamiju, a time i svoj džemat i na taj način oslabio slogu i solidarnost koja mora da vlada u jednoj zajednici.

Muslimani su samo braća, kao što stoji u Kur’anu i među njima moraju vladati bratski odnosi, moraju se međusobno voljeti i uzajamno pomagati. Govorio je Muhammed a.s „Musliman ne smije prekidati veze sa bratom muslimanom više od tri dana.“Tvoj prijatelj je prekinuo vezu sa džematom više od četiri godine.

Savjetujemo mu da dođe tobe, da se iskreno pokaje i da, bez obzira osjećao se krivim ili ne, ponudi imamu izmirenje i da se bezuvjetno vrati u svoj džemat i u svoju džamiju.

Cijepanje, međusobno trvenje i međusobna mržnja, predstavljaju najveću opasnost, kako za pojedinca tako i za zajednicu. Na bezbroj mjesta u Kur’anu, Svemogući najozbiljnije upozorava na ovu opasnost i stavlja do znanja da će takvim zajednicama uskratiti svoju pomoć i svoju milost.

Na pitanje odgovorio: Husein Đozo

Izvor: ”Husein Đozo – razmišljanja i fetve”

akos.ba

Podijelite ovaj članak
error: Oo !!