Dragi prijatelji, učite, zadnje, tri kratke sure kad padne noć. Evo zbog kojeg razloga

Priredio: Nazif ef. Garib

Imam Ibnu Asakir je zabilježio predaju od Ukbeta ibni Amira r.a. koji je kazao: Sreo sam vjerovjesnika s.a.v.s., pa mi je rekao:

„O Ukbe, održavaj rodbinske veze i sa onim koji hoće da prekine, dijeli i onom koji tebi uskraćuje (ne daje), praštaj i onom ko tebi nepravdu čini!“

Kada sam ponovo sreo Allahovog poslanika s.a.v.s. rekao mi je:

„O Ukbe, hoćeš li da te podučim surama kojima Allah nije ništa slično objavio ni u Tevratu, ni u Zeburu, ni u Indžilu, pa ni u Kur’anu? Neka ne nastupi nijedna noć, a da ih ne proučiš! A to su: Kul huvallahu ehad, Kul e’uzu birabbil felek i Kul e’uzu bi rabbinnas.“

Nije nastupila noć a da ih nisam proučio, još od kada mi ih je naredio Allahov poslanik s.a.v.s.

Smatram obavezom da ih nikada ne propustim proučiti jer mi je to naredio Allahov poslanik s.a.v.s.

A imam Nesa’i je zabilježio predaju hazreti Aiše r.a. u kojoj je kazala da je Allahov poslanik s.a.v.s. kada god bi lijegao u postelju satavio dlanove i puhnuo među njih, te proučio Kul huvallahu ehad i Kul e’uzu bi rabbil felek.

Zatim bi potrao koliko bi mogao od svoga tijela, počev od glave i lica pa sve što je mogao sprijeda (da potare).

To bi uradio tri puta.

U predaji kod Ibni Nedždžara se, pored Kul huvallahu ehad i Kul e’uzu bi rabbil felek, spominje i Kul ‘euzu bi rabbinnas, te kaže:

„…zatim bi potrao lice, nadlaktice, prsa i sve što bi mogao dohvatiti od tijela (u ležećem položaju).“

Hazreti Aiša r.a. veli: „Kada ga je bolest savladala tražio je da mu to ja radim!“

akos.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Znajte da će svako prokrčiti put do tamo gdje mu je suđeno da umre. Dogodit će nam se samo ono sto nam Allah odredi. Policija ne dozvoljava nikome da ide ni sporednim putevima…

Krenula sam bila na put sa djecom a bila je velika gužva na putu i …

error: Oo !!