Ko god je zaklao kurban neka se nada obećanoj rijeci u Džennetu

Kurban-bajram je jedan od dva najveća muslimanska mubarek- dana. Na taj dan završavaju se obredi hadždža i svaki imućni musliman kolje kurbana. Jedan godišnji ciklus se završava, a počinje drugi, novi.

Zašto koljemo kurban? U čemu je svrha ovog vadžiba – propisa koji je stepenicu niže od farza po svojoj obaveznosti? O tome čitajte u našem bajramskom poklonu za Vas – prijevodu i tumačenju sure el-Kevser (Inna e’atajna…) u kojoj je istaknut taj vadžib.

Time vam, draga braćo i sestre, čestitamo ovaj dan:

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN

moleći našeg Stvoritelja –Uzdržavatelja, Allaha, dželle šanuhu, da u ovim teškim iskušenjima našim kurbanima i sadakama iskupi naše živote – kao što je Ibrahimovim, a.s., kurbanom iskpuio život mladog Ismaila, a.s., i podari nam berićeta, zdravlja, veselja i uspjeha u narednoj godini –kao što je podario i Ibrahimu i Ismailu, a.s.

Mi smo tebi, (Muhammede), zaista, dali rijeku Kevser u Džennetu (i svako dobro) (1),
pa zato: neka ti je stalno na umu Stvoritelj i Uzdržavatelj tvoj (2) i (samo) Njemu predan budi cijelim svojim bićem (3)!
A onaj koji tebe mrzi (4)– on je bijednik, bez ikakvog lijepog spomena i traga (5).
[1] Muslim prenosi od Enesa ibn Malika: – Jednog popodneva, kad smo se odmorili sa Resulullahovom, s.a.v.s., on se rasanio pa podigao glavu uza smiješak. Mi ga upitasmo: Šta te je to nasmijalo, Božiji Poslaniče? – našto nam on odgovori:Upravo mi je objavljena jedna sura – pa je potegnuo Bismillu i proučio Inna e’atajnake’l-Kevther (do kraja) i upitao: Znate li vi šta je to Kevther? – Mi rekosmo: Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.

– On zatim nastavi: To je rijeka koju mi je moj Gospodar, dželle šanuhu, obećao! Jedno obilno dobro! To je Vrelo sa koga će se napajati moj Ummet; njegovo je dno puna zvijezda, pa kad se iz tog Ummeta izdvoji jedan Božiji rob, ja ću reći: Jarabbi, on je iz moga Ummeta, a Allah će reći:-Ti ne znaš šta se poslije tebe dešavalo. – Ibn Umer, ibn Abbas, hazreti Aiša, Mudžahid i dr. kažu da je ovdje riječ o džennetskoj rijeci koja je obećana Resulullahu, s.a.v.s., i njegovom Ummetu, ali Seid ibn Džubejr, Ikrime i dr. proširuju značenje ovog pojma pa kažu da se njime, osim te rijeke, označava vjerovjesništvo kao najveće dobro i sve što ide s tim: Kur’an, islam, ma’rifet, hikmet, kao i brojni ashabi i sljedbenici. [2]

Fe salli li Rabbike ( dosl. neka si u stalnoj duhovnoj vezi ( od vesale – povezati) sa svojim Stvoriteljem) najprije označava obavljanje propisanih namaza (ibn Abbas i dr.), ali je očito da se ovdje podrazumijeva stalna povezanost u mislima i u srcu sa Allahom, dž.š., tokom svakodnevnog života, u svim postupcima i aktivnostima. [3] Ve-nhar (od gl. nehare, dosl. staviti desnu preko lijeve ruke u namazu;uspraviti se sa ruku’a tokom namaza; okrenuti se tijelom prema Kjabi) u najširem smislu označava potpuno, duhovno i tjelesno okretanje prema Kibli, odn. prema svome Stvoritelju, u svim osjećajima, mislima i aktivnostima. Klanje kurbana za Hadžilanski bajram – kao i u svim drugim prilikama- simbolički je čin takvog okretanja prema Allahu, dž.š. [4] Šāni’ (dosl. onaj koji mrzi) označava el-‘Asa ibn Va’ila, ali i svakoga ko otvoreno ili prikriveno mrzi poslanika Muhammeda, s.a.v.s. [5] Ebter – dosl. odsječen, ostavljen bez Allahove milosti i pomoći.

Gospodaru naš, mi se – tokom cijele godine, i danas, na Kurban-bajram, koljući i djeleći svoje krubane, okrenuti prema Kibli u Mekki – okrećemo samo Tebi i samo od Tebe pomoći tražimo; neka je salavat-i selam na Tvoga posljednjeg poslanika, našeg prvaka, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i na sve njegove ashabe.

dzemaludinlatic.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Znajte da će svako prokrčiti put do tamo gdje mu je suđeno da umre. Dogodit će nam se samo ono sto nam Allah odredi. Policija ne dozvoljava nikome da ide ni sporednim putevima…

Krenula sam bila na put sa djecom a bila je velika gužva na putu i …

error: Oo !!