Dvije Allahove Blagodati
Dvije Blagodati

Dvije blagodati na kojima trebamo svakog trena biti zahvalni

Od Allahovih ni’meta koje je darivao ljudima, ističu se dvije blagodati

Imam dr. Jusuf el-Karadavi je na pitanje o blagodatima na kojima bi čovjek svakog trena trebao biti zahvalan je odgovorio: Od svih Allahovih blagodati i ni’meta koje je darivao ljudima ističu se dvije blagodati, koje su posebnosti ovog umeta: …a Allah odabira Svojom milošću koga hoće…

Prva od tih velikih blagodati jeste trajnost Kur’ana. To je trajnost i vječnost izvora ove vjere i njegovo čuvanje pod konstantnim Allahovim nadzorom. Naš ummet je posljednji ummet. Uzvišeni Allah je ovom ummetu poslao Svoju posljednju objavu i poslanicu. Nakon Poslanika, s.a.v.s., neće više biti poslanika, a nakon Kur’ana nema više objava i svetih knjiga. Nakon ove vjere neće biti drugog šerijata i druge vjere. Uzvišeni Allah nije čuvanje i brigu o Kur’anu prepustio sljedbenicima vjere, već je On sam preuzeo očuvanje autentičnosti Kur’ana. Uzvišeni je kazao: Mi smo, doista, objavili Kur’an i Mi ćemo ga, doista, čuvati (el-Hidžr, 9). Kur’an je prvi izvor vjere ovog ummeta, on je izvor akide, šerijata i svih ljudskih postupaka.

Historijska realnost je potvrdila istinitost ovih Allahovih riječi. Od objave Kur’ana proteklo je više od 1.400 godina, a Kur’an je baš onakav kakvim je objavljen. Kur’an je isti onakav kako ga je i naš Poslanik, s.a.v.s., učio i onakav kakav je u vrijeme Osmana, r.a., sabran.

Prenosile su ga generacije, pamteći ga u svojim grudima, izgovarajući svojim jezicima i zapisujući ga u mushafima.Izuzev Kur’ana, ne postoji niti jedna knjiga čiji tekst napamet zna desetine ili pak stotine hiljada ljudi. To je Kur’an, kome neistina ne prilazi niti s jedne strane, objava je Mudrog, hvale Dostojnog. Allahovo obećanje da će čuvati Kur’an obuhvata, kako je to imam eš-Šatibi istakao, i čuvanje sunneta, jer je sunnet praktično i teoretsko pojašnjenje Kur’ana. Čuvanje pojašnjenog podrazumijeva i čuvanje onog što pojašnjava.

Druga blagodat jeste blagodat Poslanikove, s.a.v.s., sire, njegovog životopisa. To je, doista, Poslanikova, s.a.v.s., sira koja širi pozitivne zrake, sira koja ima svoje osobenosti, koje su pojasnili brojni islamski učenjaci, a među kojima se posebno ističe Sulejman en-Nedvi, čija predavanja iz oblasti sire su prevedena na arapski.Poslanikova, s.a.v.s., sira je autentična, historijski pouzdana biografija, sa potpunim kontinuitetom od rođenja do smrti. To je potpuna sira koja je otjelotvorila Poslanikov život, njegove postupke u različitim segmentima realnosti i svakodnevnog života.

Poslanikova, s.a.v.s., sira je također poučna, pruža sliku uravnoteženog života, života koji predstavlja živi islam, protumačeni Kur’an i savršena moralna svojstva oličena u čovjeku. Njegov život je bio praktična primjena Kur’ana, kao što je to Aiša, r.a., jednom kazala, na upit o Poslanikovom, s.a.v.s., moralu: Njegov moral je bio Kur’an.Svaki musliman, u Poslanikovom, s.a.v.s., životu nalazi najbolji i najveličanstveniji uzor i primjer.

Njega je njegov Gospodar odgojio i najljepši mu odgoj dao, objavio mu je znanje i mudrost i podučio ga onome što nije znao. Allahova blagodat je velika time što im je poslao Poslanika, s.a.v.s., jednog od njih: …koji će im ajete Njegove čitati, koji će ih očistiti, Knjizi i mudrosti ih podučiti, iako su ranije bili u očitoj zabludi (Ali Imran, 164). Također kaže: Vi u Allahovom Poslaniku imate najbolji uzor, za onoga ko se Allahu i Onom svijetu nada i koji Allaha često spominje (el-Ahzab, 21).Niti Jevreji, niti kršćani, a ni sljedbenici drugih vjera nemaju ništa slično ovoj živoj biografiji, koja obuhvata sve sfere života.

Prijevod i izvor: IslamBosna.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Mom ummetu je dato pet stvari u mjesecu ramazanu, koje nisu date niti jednom narodu prije njih:

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Mom ummetu je dato pet stvari …

error: Oo !!