ZANIMLJIVO: HRIŠĆANIN I MUSLIMAN NA SUDNJEM DANU

Predstavljanje dijaloga na Sudnjem danu, izmedju Stvoritelja i muslimana, i hrišćanina

Mi svi vjerujemo da ćemo stati pred Boga na Sudnjem danu i da će nas Bog ispitivati o našem životu na ovome svijetu. Zbog toga se zove Sud (presuda).

Evo kako ga ja predstavljam:
Kad ja budem stajao pred Allaha, pred Boga, na Sudnjem danu, i Bog mi kaže: “Zašto nisi vjerovao da sam Ja postao čovjek i da sam umro na krstu zbog vaših grijeha? I zbog čega nisi vjerovao da je Biblija Moja objavljena riječ?” Ja bih rekao:

“O Allahu, Ti si Gospodar i Stvoritelj Nebesa i Zemlje, Ti si jedini koji je bez početka i kraja, Savršeni, kako ja mogu samo pomisliti, a kamoli vjerovati da si ti postao slabašni čovjek i da si umro, i kako mogu vjerovati da je knjiga, koja je puna kontradiktornosti i neslaganja, Tvoja riječ, kad si Ti Sveznajući Stvoritelj?” Ako me Bog uzme i stavi u pakao, nikad neću vjerovati, niti jedne sekunde, da mi je pravedno suđeno. Nikada ne bih shvatio zašto sam zaslužio da budem kažnjen zbog slavljenja Stvoritelja Nebesa i Zemlje.

Hrišćani, kad vi stanete pred Boga na Sudnjem danu, i On vam kaže: “Kako ste mogli vjerovati da sam Ja, Stvoritelj Nebesa i Zemlje, postao smrtni čovjek? Kako ste mogli tvrditi da sam Ja postao ljudsko biće, da sam obavljao fiziolokše potrebe, da me je žena rodila, da sam razapet i da sam umro?! Kako ste mogli tvrditi za knjigu koja je puna kontradiktornosti i neslaganja da je Moja riječ?” Kada te Bog uzme i stavi u pakao, ti znaš da zaslužuješ da budeš tamo.

preuzeto sa: NUM

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Majka šehida Izeta Nanića javno priča da sanja svoga sina i obznanjuje šta joj govori u snu

Rasima Nanić, majka rahmetli komandanta Izeta Nanića, kaže da često sanja svog sina, ali da …

error: Oo !!