Zadnje riječi Poslanika a.s. – Oporuka ko će ga ogasuliti, u koje ćefine zamotati, i ko će klanjati dženazu…

Prenosi se od ibn Mes’uda, r.a., da je Poslanik, s.a.w.s., rekao Ebu Bekru, r.a., : Pitaj Ebu Bekre,, pa je rekao: „O Allahov Poslaniče, približio se smrtni čas. On mu odgovori: „Približio se i primakao… Ebu Bekr je nakon te potvrde upitao sledeće: „Allahov Poslaniče ko će te ogasuliti?“ Odgovorio je: „Ljudi iz moje porodice, najbliži pa bliski.“ Upitao je: „U šta da te umotamo,(šta da budu tvoji kefini)? Rekao je, s.a.w.s.,: „U ovoj mojoj odjeći, u Jemenskoj halji i u bijelom egipatskom ogrtaču. Upitao je dalje:

Kako da ti klanjamo dženazu? – pa je Allahov Poslanik s.a.w.s., zaplakao, a i mi smo zaplakali, pa zatim reče: „Kada me ogasulite i u kefine umotate, stavite me na moj krevet, u mojoj kući, na ivicu mog kabura, zatim izađite, i tu me ostavite jedno vrijeme, jer, zaista prvi ko će mi klanjati dženazu je Allah Uzvišeni: „On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima samilostan – (El-Ahzab, 43) (Termin blagosilja – jusalli – koristi se jednako za blagosiljanje kao i za obavljanje namaza, te se da ukazati na to da je dženaza namaz – upućivanje blagoslova za onoga ko je umro.

Zatim će biti dozvoljeno melekima da mi klanjaju dženazu. Prvi od Allahovih stvorenja koji će ući kod mene i klanjati mi dženazu biće Džibril,zatim Mikail, zatim Israfil, zatim Melek smrti, zatim brojne vojske meleka, zatim svi meleki, Allah ih sve milošću obasuo. Zatim ćete ući vi. Ulazite mi skupina za skupinom, selamite me brojnim selamima, i nemojte me uznemiravati jecanjem i naricanjem. Neka vam imam započninje namaz, zatim moja porodica, najbliži pa bliski, zatim skupine žena, zatim ostali sa brojnim melekima…“

Autor teksta: Imam Ebu Hamid el-Gazali

Iz knjige: Mukašefetul-kulub (Imam Ebu Hamid el-Gazali)

Religis.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Izgled Lice Poslanik

Kako je izgledalo lice Muhammeda a.s.? (Boja očiji, trepavice, usne…)

Poslanik, s.a.v.s, je bio čovjek najljepše vanjštine i nutrine…. Njegove supruge, majke pravovjernih, i njegovi …

error: Oo !!