Dova 4 Stvari blagodati
Dova 4 Stvari

Dova u veilikim nevoljama. Ako Bog da na dobrom smo putu da nas ovo iskušenje zaobidje. Amin Boze da nemamo većih posljedica…

Ako Bog da na dobrom smo putu da nas ovo iskušenje zaobidje. Amin Boze da nemamo većih posljedica…

ALLAHUMME SALLI SALAATEN KAAMILETEN VE SELLIM SELAAMEN TAAMMA ALA SEJJIDINA MUHAMEDIN ILLEZII TENHALLU BIHIL UKAD.VE TENFERIDZU BIHIL KUREBU VE TUKDAA BIHIL HAVAAIDZ VE TUNAALU BIHIRREGAAIBU VE HUSNUL HAVAATIM VE JUSTESKAL GAMAAMU BIVEDŽHIHIL KERIIM.VE ALA AALIHI VE SAHBIHI FI KULLI LEMHATIN VE NEFESIN BIADEDI KULLI MA’ LUUMIN LEK BIRAHMETIKE JA ERHAMERRAAHIMIN.

ALLAHUMME SALLI ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN BIKADRI HUBBIKE FIHI.VE ZIDNA JA MEVLANA HUBBEN FIHI.ALLAHUMME BIDZAHIHI INDEKE FERRIDZ ANNA MA NAHNU FIHI.

JA MEN JERA MA FI DDAMIIRI VE JESMEU
ENTEL UMEDU LIKULLI MA JUTEVEKKAU
JA MEN JUREDŽDŽA LI-ŠŠEDAAIDI KULLIHA
JA MEN ILEJHIL MUŠTEKAA VEL MEFZEU
JA MEN HAZAAINU RIZKIHI FI KAULI KUN
UMNUN FE INNEL HAJRE INDEKE EDŽMEU
MA LII SIVA FAKRII ILEJKE VESILETUN
FE BIL IFTIKAARII ILEJKE FAKRII EDFEU
MA LII SIVA KAR’II LIBAABIKE HIILETUN
FELEIN TURIDTU FE EJJE BAABIB EKREU
VE MENI-LLEDHII ED’UU VE EHTUFU BISMIHI
IN KAANE FADLUKE AN FEKIIRIKE JJMNEU
HAAŠA LIDŽUDIKE EN TUKANNITA ‘AASIJEN
ELFADLU EDŽZEU VEL MEVAAHIBU EVSEU
BI- DHULLI KAD VAAFEJTU BAABEKE AALIMEN
ENNE- TEDHELLULE INDE BAABIKE JENFEU
VE DŽEALTU MU’TEMEDII ALEJKE TEVEKKULEN
VE BESATTU KEFFI SAAILEN ETEDARREU
FE BIHAKKI MEN AHBEBTEHU VE BE’ATHTEHU
VE EDŽEBTE DA’VETEHU MEN BIHI JETEŠEFFEU
VEDŽ’ALLENA MIN KULLI DIIKIN MAHREDŽA
VELTUF BINA JA MEN ILEJHIL MERDŽI’U
TUMME-SSALAATU ALE-NNEBIJJI VE AALIHI
HAJRIL ENAAMI VE MEN BIHI JUTEŠEFFE’U.

ALLAHUMME SALLI ALA SEJJIDINA MUHAMMEDIN BIKADRI HUBBIKE FIHI.VE ZIDNA JA MEVLANA HUBBEN FIHI.ALLAHUMME BIDZAHIHI INDEKE FERRIDZ ANNA MA NAHNU FIHI.
ALLAHU EKBERULLAHU EKBER
LAILAHE ILLALLAH HUVALLAHU EKBER ALLAHU EKBER VE LILLAHIL HAMD.

PREVOD:

Bože blagoslovi potpunim blagoslovom i prenesi savršene selame našem predvodniku Muhammedu sa kojim se čvorovi razvezuju, tegobe olakšavaju, potrebe izvršavaju, želje ostvaruju, djela dobrim završavaju, i sa čijim plemenitim licem se oblaci obilnom kišom ispunjavaju. Selame prenesi njegovoj porodici, ashabima svakim našim dahom i treptajem oka, onoliko puta koliko je svekoliko Tvoje znanje, Milošću Tvojom, o Ti koji si od milostivih najmilostiviji.
Bože blagoslovi našeg predvodnika Muhammeda onoliko koliko ga Ti voliš, povećaj našu ljubav prema njemu Zaštitniče naš! Gospodaru naš, zaklinjemo te položajem kojeg on uživa kod Tebe, otkloni od nas ono što nas je snašlo!
O Ti koji imaš Vid i Sluh za namjere naše. Ti si Oslonac za sve što budućnost nosi. O Ti kojem svi u teškoćama pribjegavaju. O Ti kome se jad iznosi i koji si strahovima utočište. O Ti čije riznice blagodati se kriju u riječi “Budi!”
Blagoslovi nas jer je svako dobro kod Tebe!
Nemamo u odnosu na Tebe ništa osim siromaštva
Poniznošću našom naše siromaštvo otkloni!
Osim Tvojih vrata nemamo na koja druga pokucati, ako nas Ti sa Svojih vrata otjeraš kome da se obratimo?!

Kome da se molimo i čije ime da zazivamo, ako Ti siromahe svoje ne oprskbiš?
Plemenitost Tvoja veća je od kazne za neposlušna roba, Dobrota Tvoja preča je, Darivanje Tvoje obimnije je.
Ponizno hrlimo ka Tvojim vratima, znajući da poniznost pred Tvojim vratima korist donosi.
Svim bićem se na Tebe oslanjamo, ruke prema Tebi pružene dižemo, zaklinjemo Te onim kojeg si zavolio, poslao i čiju si molitvu i zauzimanje primio: daj nam iz svake tjeskobe izlaza,
Blagost nam ukaži o Ti kojem se svi vraćamo.
Neka je blagoslov na poslanika i njegovu porodicu, najodabranijeg među ljudima i onog kome je zauzimanje obećano.
Bože blagoslovi našeg predvodnika Muhammeda onoliko koliko ga Ti voliš, povećaj našu ljubav prema njemu Zaštitniče naš! Gospodaru naš, zaklinjemo te položajem kojeg on uživa kod Tebe, otkloni od nas ono što nas je snašlo!
Bog je Veliki! Bog je Veliki!
Nema boga osim Boga, Velikog! Bog je Veliki, Njemu hvala pripada!

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Junusova Dova

Junusova dova u teškim situacijama

Uči se kada imamo neki teži problem u životu: La ilahe illa ente subhaneke inni …

error: Oo !!