Džehennem će biti milost za muslimane grješnike

Ovo je isto kao što će biti neki nevjernici u Džennetu. Ne znaju neki muslimani dešavanja na Sudnjem danu

Crv u cvijecu – Nevjernik u Dzennetu
Utječemo se Allahu da ne budemo u toj grupi. Muslimanima, Božijom pomoći, to neće biti zadnja stanica, jer ko bude imao i zrno imana izaći će iz Džehennema, inša-Allah.

Džehennemje, ipak, milost za muslimane grešnike, on jeste kazna, ali kazna koja liječi i čisti.

Zamislite jednog crva koji pretežno živi u đubretu. Šta mislite, šta bi se desilo kad bi ga u ruže donijeli? On bi uginuo, tako i grešnik, kad bi odmah u Džennet ušao ne bi izdržao, jer Džennet je za očišćene i zato vatra ima ulogu da ljude koji su se na dunjaluku uprljali pročisti kako bi mogli ući u Džennet. Kad grešnici odgore u vatri, shodno svojim grijesima, biće crni kao ugorak. No, onda će se oprati u rijeci života i očistiti, pa tako čisti ući vječno u Džennet.

Prije ulaska u Džennet svako mora proći kroz Džehennem, jer to je Allahov zakon, kako on veli:

“I svaki od vas će do njega stići i Gospodar tvoj se tako sigurno obavezao.“[1]

Prolazak kroz Džehennem je, ustvari, prelaz preko sirat ćuprije.

Ova ćuprija spominje se u hadisima kao nepobitna činjenica. Evo šta kaže o njoj naš Poslanik, a.s. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a, da je rekao: „Ljudi su upitali: „Obožiji Poslaniče, da li ćemo vidjeti našeg Gospodara na Sudnjem danu?“ A on će reći: „Da li vas išta sprečava da vidite sunce na nebu bez oblaka?“ Oni su odgovorili: „Ne, Božiji Poslaniče!“ A on će upitati: „Da li vas išta sprečava da vidite mjesec u noći bedra?“ Oni će odgovoriti: „Ne Božiji Poslaniče!“ A on će na to reći: „Vi ćete Ga, na Sudnjem danu, uistinu, tako jasno vidjeti, pa će Allah, dž.š, skupiti ljude i reći im: „Neka svako od vas slijedi ono što je obožavao“, pa će neko slijediti Sunce, nekoMjesec, a neko tagute.[2] I ostaće samo ummet pravovjernih a među njima biće dvoličnjaka. Pa će im doći Allah, dž.š, u liku njima nepoznatom i reći će im: „Ja sam vaš Gospodar.“ A oni će reći: „Utječemo se Allahu od tebe, ovo je naše mjesto i ostaćemo ovdje sve dok ne dođe naš Gospodar, a kad nam On dođe, mi ćemo Ga prepoznati.“ I onda će doći Allah, dž.š, u liku njima poznatom i reći će: „Ja sam vaš Gospodar.“ A oni će to potvrditi: „Da, Ti si naš Gospodar.“ Pa će ga oni slijediti i biće postavljena ćuprija preko Džehennema. Rekao je Resulullah, s.a.v.s: „Ja ću biti prvi koji će je preći, a dova Poslanikova, a.s, toga dana biće: „Allahu, spasi, spasi!“ Na ćupriji će biti velike bodljikave kuke. Slične onima na drvetu sa’dan[3], a znate li kakve su bodlje sa’dana?“ A oni rekoše: „Znamo, o Allahov Poslaniče.“ A Poslanik, s.a.v.s. je rekao: „Zaista su one kao bodlje sa’dana osim što njihovu veličinu ne zna niko sem Allaha, dž.š. One će ljude kačiti shodno njihovim djelima. Neki će od njih zbog svojih djela ostati na tim kukama, a neki će biti zakačeni, pa će se spasiti i trajaće to dok Allah ne presudi robovima. Pa će onda iz vatre izvaditi one koje On bude htio od onih koji su posvjedočili da nema drugog Boga osim Allaha i narediće melekima da ih izvedu a prepoznaće ih po znakovima koji kazuju da su sedždu činili. Allah, dž.š, zabranio je vatri sinove Ademove koji imaju tragove od činjenja sedžde. Njih će on iz vatre izbaviti a oni već ugljenisani pa će se na njih voda lijevati, a tu vodu zovu vodom života, i izrašće potom kao sjemenke poslije nanosa bujice.

A ostaće neki čovjek okrenut prema vatri, pa će reći: „O moj Gospodaru, guši me njen miris i izgaram od njene žestine, okreni moje lice od vatre.“ I tu će dovu neprestano Allahu upućivati, pa će mu biti rečeno: „Ako ti molbu uslišam, ti ćeš možda još nešto tražiti.“ Pa će mu lice biti okrenuto od vatre a on će reći: „O moj Gospodaru, približi me vratima Dženneta.“ „Pa će mu biti rečeno: „Zar nisi rekao da nećeš ništa više tražiti? Teško tebi o sine Ademov, nisi pouzdan.” A on će neprestano moliti pa će mu biti rečeno: „Ako ti molbi udovoljim, možda ćeš tražiti nešto drugo.“ A on će reći: „Neću, tako mi Tvoje veličine, neću ništa drugo tražiti.“ A Allah će mu dati ono što on bude htio od onoga što je bilo obećano i o čemu je bio govor da ne bi od Njega tražio još nešto, i približiće se vratima Dženneta pa kad bude vidio šta je u njemu, zašutiće jer je Allah tako htio. Zatim će reći: „Gospodaru moj, uvedi me u Džennet.“ A On će mu reći: „Zar nisi tvrdio da ništa drugo nećeš tražiti? Teško tebi sine Ademov zato što nisi od riječi.“ A on će reći: „O moj Gospodaru, nemoj me učiniti najnesretnijim Tvojim stvorenjem.“ I moliće neprestano sve dok se ne počne smijati. A kad se nasmije dozvoliće mu ulazak u Džennet. Kad uđe u Džennet reći će mu se: „Poželi nešto.“ I on će poželjeti. Zatim će mu biti rečeno: „Poželi još nešto.“ I sve tako dok mu ne ponestane želja. Pa će mu Allah reći: „Sve ovo pripada tebi i još toliko.“[4]

IZ KNJIGE: Zasto sam stvoren

Cijena knjige sa dostavom: 17 KM

Podatke za dostavu slati na email: knjigaljubavi.com@gmail.com ili broj 061/563-453

[1] Merjem, 71.

[2] Sve što se obožavalo mimo Allaha.

[3] Zaobljena biljka slična noktima sa svih strana obrasla kukastim bodljama.

[4] Muttefekun alejhi.

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

VIDEO / Sveštenik SPC-e ne krije mržnju prema crnogorskom i muslimanskom: Jelenu Marković u emisiji zvao “Merima”

Liberalna partija Crne Gore saopćila je da je članica Predsjedništva te partije Jelena Marković na …

error: Oo !!