Objelodanjeni stenogrami sjednica: “Savjetovao sam pad Srebrenice, i jurenje Turaka po šumama – ne kajem se!”

Projekat nazvan ”Genocide papers” ili ”Transkripti genocida” koji je pokrenuo Memorijalni centar Srebrenica – Potočari, predstavlja skup pretraživih stenograma sjednica Skupštine srpskog naroda u BiH/Narodne skupštine Republike Srpske.

Na 54.sjednici, 15-16 oktobra 1995.godine, Karadžić je rekao da je sve isplanirano, da je naredio ‘radikalan zadatak’ i da se ne kaje. Tokom suđenja u Hagu kazao je da nije odgovoran.

”Ja sam kao vrhovni komandant stao iza plana za Žepu i Srebrenicu, za Srebrenicu uglavnom, Žepa se podrazumjevala. Gospodo, mi bismo izgubili rat da postoji Žepa sa 90 000 naoružanih muslimana, izgubili bismo rat.

Lično sa nadgledao plan bez znanja GŠ, ni ne krijući nego slučajno nailazeći generala Krstića i savjetovao mu da ide pravo u grad i da proglasi pad Srebrenice, a poslije ćemo se juriti sa Turcima po šumama, odobrio sam bliži zadatak i radikalan zadatak i ne kajem se za to”.

secretsof.world

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Počinilac će biti kažnjen: 15 kompletnih kurbana bačeno u smeće u Sarajevu

Kantonalno javno komunalno preduzeće “Rad” Sarajevo na svojoj Facebook stranici objavilo je fotografiju koja je …

error: Oo !!