NEĆE NASTUPITI SUDNJI DAN DOK VLAST I BOGATSTVO NE DOĐU U RUKE NAJPREZRENIJIH LJUDI

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Huzejfe ibnul-Jeman, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Neće nastupiti Sudnji dan dok najsretniji čovjek u pogledu dunjaluka ne postane Luke’a ibn Luke’a ( لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ ).” (Ahmed i Tirmizi; šejh Albani je ovaj hadis ocijenio vjerodostojnim)

Komentirajući ovaj hadis, islamski učenjaci su kazali da su Arapi naziv ”Luke’a ibn Luke’a” koristili za prezrenog čovjeka koji nema ni porijekla (ne zna mu se porijeklo) ni ugleda.

Imam El-San’ani, rekao je: ”To znači, neće nastupiti Sudnji dan sve dok svijet sa svojim bogatstvom, vlašću i ugledom ne dođe u ruke ”Luke’a ibn Luke’a”, tj., dok vođe ljudima ne budu najprezreniji ljudi, oni koji su prije svega prezreni kod Allaha, ali i kod ljudi. I ovo je jedan od znakova i dokaza poslanstva Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.” (Et-Tenvir, XI/96.)

A u hadisu koji su u svojim zbirkama zabilježili Buharija i Muslim, spominje se da je melek Džibril pitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o islamu, imanu i ihsanu, te o Sudnjem danu, pa je Allahov Poslanik, spominjući predznake Sudnjeg dana, između ostaloga, rekao: ”…. i kad vidiš gole, bose i ”gluhonijeme” ljude, da su postali vladari zemlje, to je jedan od predznaka Sudnjeg dana.”

Hafiz Ibn Hadžer, rekao je: ”Izraz ”summu-l-bukmu” – ”gluhonijemi” upotrijebljen je kao hiperbola u opisivanju njihovog neznanja, a to znači da oni ne koriste sluh i vid kao Allahove blagodati da bi služili Allahovoj vjeri (tj. da bi ih koristili u dobru), iako su im ta čula potpuno zdrava.”

Dakle, jedan od predznaka Sudnjeg dana je da će prezrene neznalice i pokvarenjaci imati vlast u svojim rukama, i da će prisvojiti imetak i vlast ugnjetavanjem, zulumom i spletkama, a ljudima će vladati neznanjem i hirovima i sijat će nered i smutnju u društvu. To su ljudi koji će biti najsretniji u pogledu dunjaluka u to vrijeme, a to znači da će imati najviše imetka i uživat će ugled kod ljudi koji ničim nisu zaslužili.

Saff.ba

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Predznak Sudnjeg dana kojeg danas jasno svi gledamo svojim očima

Hadis o malobrojnosti muslimana i izbjeglicama Sevban, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu …

error: Oo !!