Dova Jelo
DovaJelo

Želite li da vam Allah oprosti grijehe dok jedete i pijete?

Allahu Ekber: Činite li ovaj zikr prilikom jela i pića?

Od adaba jela i pića je učenje bismille prilikom otpočinjanja jela i pića, jedenje desnom rukom, zajednička sofra i zahvala Allahu, dželle šanuhu, poslije jela tj. zahvala na blagodati. O ovome se prenose vjerodostojni hadisi u Sahihu-Muslimu.

Prenosi Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem da je Se’id ibn Ubade došao Poslaniku, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, sa hljebom i uljem, pa je Poslanik, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, jeo i rekao:

“Postači se kod vas iftarili, vašu hranu jeli čestiti i meleki na vas salavate donosili.”

Poslanik, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, također, kaže:

“Ko nešto pojede od hrane i kaže: “El-hamdu lillāhillezī at’amenī hāzā ve rezekanī min gajri havlin minnī ve lā kuvvetin” (tj. Hvala Allahu Koji me je nahranio ovim i opskrbio me bez moga učešća u tome) bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.”(Prenosi Et-Tirmizi)

Ka’b ibn Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jeo sa tri prsta, a ruku bi olizao prije nego što je potre. Bilježi Muslim, br. 2032.

Jedan od mudrosti ovih propisa jeste i ta što se jedući sa tri prsta i oblizivajući istih, povećava berićet u našoj hrani i piću.

Dakle, ovo je još jedan od prijedloga kako jedući hranu možemo usput i zikr činiti…

A znate li zašto je lijepo i preporučeno da ponudimo hranu svom gostu musafiru? Zato što njegova dova može biti uzrok da nam Allah oprosti. Dakle, nudeći mu hranu imamo i sevape i ako Bog da oprost grijeha.

DOVA ONOM KO TE NAPOJI ILI TI PONUDI PIĆE

 „Allahu, nahrani onog ko je mene nahranio i napoji onog ko je mene napojio!“ (Bilježi Muslim)

akos.ba

Obrada: religis.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Ko prouči ovu dovu Allah, dž.š., će mu dati izlaz iz situacije u kojoj se nalazi

Ova dova ima svoju priču Jednog dana, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je obraćajuči …

error: Oo !!