Dragi muslimani, ako želite biti bliski Allahu, radite sljedeću stvar

Kada se sva užad isprekidaju, svi putevi postanu stiješnjeni, duša se zgrči, u pomoć će ti pristići jedan ibadet, na koji si zaboravio, kojem nisi posvetio posebnu pažnju ili nisi ispunio njegov hak (pravo). Nemarno si posmatrao vrijeme kako protiče bez njega, a on tu pred tobom, nudi ti svoj ruh, da se žrtvuje, zauzme, da te izbavi iz tvoje nesreće, da ponese tvoj teret, da ti vrati ugled koji si izgubio kod svog Gospodara!

Dragi brate i cijenjena sestro, tvoj namaz. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi u stanjima tuge, tegobe, uzbuđenja, uznemirenosti i umora, pribjegavao namazu, pa bi rekao Bilalu: „O Bilale, ikameti za namaz i odmori nas njime.“ (Ebu-Davud) Slavljen neka je Allah!

Namaz će ti donijeti milost i zoru punu sigurnosti. Duša će osvanuti blistava nakon tmurne noći. Kao sunce što rastjera maglu, namaz će ti očistiti dušu od grijeha koji je pritišću i ne daju joj da diše. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je to pojasnio ashabima, rekavši: „Šta mislite kada bi pred vratima nekog od vas bila rijeka u kojoj bi se on kupao svaki dan pet puta; šta kažeš, da li bi to kupanje ostavilo na njemu što god od njegove prljavštine? Neće ostaviti nikakvu njegovu prljavštinu, rekoše prisutni. Tako je i sa pet dnevnih namaza sa kojima Allah briše manje grijehe.“ (Buhari)

Zamijenit će ti slabost snagom, sumnju ubjeđenjem, siromaštvo bogatstvom, nezadovoljstvo zadovoljstvom, nesreću srećom… Donijet će ti koristi i privilegije koje samo Allah zna, na Dunjaluku i Ahiretu. „O sinko moj, obavljaj namaz i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavih i strpljivo podnosi ono što te zadesi – dužnost je tako po­stupiti.“ (Lukman, 17. ajet)

„Mi dobro znamo da je teško u duši zbog onog što oni govore, zato veličaj Gospodara svoga i hvali Ga, i sedždu obavljaj, i sve dok si živ Gospodaru svome se klanjaj!“ (EI-Hidžr, 97-99. ajet)

„O vjernici, tražite pomoć sa strpljenjem i obavljanjem namaza! Allah je doista sa strpljivima.“ (El-­Bekare, 153. ajet )

„Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz, namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje namaza je naj­veća poslušnost! Allah zna šta radite.“ (EI-Ankebut, 45. ajet)

„O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.“ (EI-Had­ždž, 77. )

„Redovno namaz obavljajte, naročito onaj krajem dana i pred Allahom ponizno stojte.“ (El­-Bekare, 238. )

Ako želiš biti blizak Uzvišenom Allahu, da te Allah voli, namazu pokloni svoju pažnju. Ne odustaj nikada u obavljanju namaza. Vjernik je najbliži svom Gospodaru dok klanja i lice svoje na tlo spusti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Kada je vjernik u namazu, on razgovara sa svojim Gospodarom.“ (Buhari)
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „… Moja je radost u namazu.” (Imam Ahmed)
„Namaz je svjetlo vjernika.“ (lbn Madždže)
„Namaz je stub vjere; namaz je ključ svakog dobra.“ (Taberani )
„Osnova islama i njegov stub je namaz.“ (Tirmizi)

Dragi brate i cijenjena sestro, svim vjernicima pada teško kada vidimo nemarnost našeg naroda spram namaza. Iskreno želimo da nas ne razdvaja naš Gospodar na Sudnjem danu, da ne razdvaja roditelje od djece, supruga od supruge, brata od sestre, rodbinu, rođake i sve prisne veze koje će biti neminovno prekinute, ako neko od njih bude namaz napustio.

Allah dž.š. kaže: „A njih smijeniše zli potomci, koji namaz napustiše i za po­žudama pođoše; oni će sigurno zlo pro­ći.“ (Merjem, 59. ajet) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Prvo zašto će čovjek odgovarati na Sudnjem danu jeste namaz; pa ako mu namaz bude ispravan, biće mu ispravna i ostala djela, a ako ne bude, neće mu biti ispravna ni ostala djela.“ (Taberani)

Armin H. Jahić, prof. n-um

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Zenica Islam

Primio islam kad je čuo ezan u Zenici

Ovo je priča o povratku Allahu jednog brata Ovo je priča o povratku Allahu jednog …

error: Oo !!