Ovo je selo u kojem je rođena Poslanikova, s.a.v.s., supruga Marija Koptkinja

Oko 400 km južno od Kaira, u pokrajini Minya, blizu grada Mallawi nalazi se selo Sheikh Ebada. U ovom selu danas živi 60 hiljada stanovnika i poznato je kao selo u kojem je rođena Marija Koptkinja koju je vladar Egipta Mukavis (Cyrus, patrijarh Aleksandrije) sedme hidžretske godine poklonio Muhammedu, s.a.v.s., kao robinju, a on se njome oženio te mu je rodila sina Ibrahima koji je umro kao dijete.

Naime, Muhammed, s.a.v.s., je Mukavkisu poslao glasnika s pismom kojim ga poziva u islam. Mukavkis je Posalnikovog, s.a.v.s., izaslanika primio s počastima i uzvratio pismo uz poklone koji su sadržavali dvije robinje, hiljadu tovara zlata i dvadetet komada odjeće.

U selu se nalaze ostaci kuće za koju se tvrdi da je u njoj rođena Marija Koptkinja, kao i stara džamija koja nosi neno ime.

Feredž Abdulaziz, direktor Direkcije za promociju turizma u ovom dijelu pokrajine Minya, kaže: „Ovo selo nastalo je na drevnoj naseobini iz vremena faraona i zvalo se Psa, pa je na njenim temeljima nastao grad Hibeno Ati, prema ličnom ljekaru Ramzesa Drugog. U selu se nalaze ostaci faraonske, rimske, koptske i islamske kulture.

Također, selo je poznato kao rodno selo Poslanikove, s.a.v.s., supruge Marije Koptkinje. U vrijeme rimljana, car Hadrijan nazvao je ovo selo Antoniopolis po svom usvojenom sinu.

Nakon faraonskog doba selo je nazvano Hufn. Ashabi su vodili posebnu brigu o ovom selu, a halifa Muavija, r.a., je stanovnike sela oslobodio plaćanja poreza na poljoprivrednu zemlju.“

Abdulaziz, također, kaže: „Nakon što su muslimani pod vođstvom Amra ibnul-Asa, r.a., osvojili, Egipat, Ubade ibnus-Samit, r.a., je bio određen da sa dijelom vojske progoni ostatke koptske vojske i tako je došao do ovog sela čiji stanovnici su ga obavijestili da je u tom selu rođenja Marija Koptkinja.

Ubade ibnus-Samit, r.a., izgradio je u tom selu džamiju i odlučio da ostane u njemu, pa je kasnije po njemu nazvano Šejh Ubade.“

Pripremio: Abdullah Nasup

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

“Nigdje nije bilo teže nego na Manjači-nismo mogli ni metar da pomjerimo 5.Korpus”

”Bio sam na ratištima u Hrvatskoj. Po početku rata u Bosni i Hercegovini, bilo mi …

error: Oo !!