Mnogi od muslimana kad imaju temperaturu koriste obloge od rakije kao lijek, da li je to halal???

PITANJE: Eselamu alejkum,
Je li dozvoljeno koristiti alkohol za spoljašnu upotrebu za skidanje temperature djeci i tome slično?

ODGOVOR: Alejkumusselam,

Što se tiče liječenja sa alkoholom, postoji razlika između upotrebljavanja alkohola za liječenje kojeg ljudi koriste za piće, bilo da je to vino, konjak, rakija ili slično, i između lijekova koji u sebi sadrže određeni procenat alkohola. A na ovo zadnje pitanje se ne odnosi pa neće ni biti govora o njemu.
A što se tiče liječenja sa alkoholom, po tom pitanju nam je došao direktan šerijatski tekst. Naime, bilježi Muslim u svom Sahihu da je Tarik ibn Suvejd, radijallahu anhu, pitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o vinu (alkoholu) pa mu je zabranio ili mu je rekao da ne voli i mrzi da ga pravi (proizvodi). Pa mu je Tarik rekao da ga samo pravi radi lijeka, a on mu na to odgovori: “Zaista on (alkohol) nije lijek nego bolest”. Ovaj hadis u svojoj općoj formi obuhvata unutrašnje liječenje sa alkoholom pri čemu se unosi alkohol u organizam i vanjsko liječenje pri čemu se bolesnik liječi sa spoljašnje strane tijela oblaganjem i slično.

Kaže Nevevi u svom komentaru Sahiha Muslima (6/483): “U ovom hadisu je jasan tekst da alkohol nije lijek, pa je zabranjeno liječenje sa njim jer on nije lijek …”.

Takođe, ovo opće značenje upotrebe alkohola za unutrašnje i vanjsko liječenje potvrđuju drugi vjerodostojan hadis u kojem je došla zabrana liječenja sa onim što je zabranjeno. Naime, bilježi Buharija u svom Sahihu od Abdullah ibn Mes’uda da je rekao za opojno piće: “Zaista Allah u onome što vam je zabranio nije ga učinio vašim lijekom”. Prenose se iste ove riječi od Ummu Selleme, radijallahu anha, da ih je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kod Bejhekija, Ibn Hibbana i Taberija.

A što se tiče upotrebljavanja alkohola za dezinfekciju rana i slično, savremeni učenjaci imaju podijeljeno mišljenje, manja skupina zabranjuje dok velika većina dozvoljava. A najbliže ispravnom, a Allah zna najbolje, je dozvola upotrebe alkohola za dezinfekciju i slično tome jer to ne ulazi u zabranjeno liječenje sa alkoholom.

Prema tome, nema razlike između unutrašnje ili vanjske upotrebe alkohola pri liječenju, oboje je zabranjeno. Ve billahi tevfik.

Zijad Ljakić

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Ucenje Kur'ana

Spisak bolesti koje se mogu izliječiti samo slušanjem i učenjem Uzvišenog Kur’ana:

Mnoge naučne studije su potvrdile velike koristi koje čovjek može dobiti od redovnog slušanja učenja …

error: Oo !!