ZASIGURNO ĆE, MUSLIMANI POBIJEDITI ŽIDOVE

U dva sahiha se bilježi od Ebu Hurejre, a ovaj rivajet je kod Muslima, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Sudnji dan neće nastupiti sve dok muslimani ne zarate sa židovima. U toj borbi muslimani će pobijediti, tako da će se židovi sakrivati iza kamenja i drveća, pa će kamenje ili drveće govoriti: ‘Muslimanu, robe Allahov! Evo židova iza mene dođi i ubij ga!’, osim drveta garkad, jer je ono židovsko drvo.“ (Muslim, 2922)

Ovo je radosna vijest Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, muslimanima o tome da će Kuds ponovo biti vraćen njima, i da će ogroman broj židova biti pobijen. Pored navedenog, u hadisu se nalaze četiri dokaza o vjerovjesništvu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem:

– Obavijest o osnivanju židovske države prije njenog osnivanja, zato što borba ne biva osim pomoću države i njene strukture.

– Pregovori koje, također, nazivaju „mirovnim pregovorima“ neće dovesti niti do primirja niti do saglasnosti, a tome najbolje svjedoči činjenično stanje, jer koliko god da se njima popušta i udovoljava, oni se neće time zadovoljiti.

– U jednom od rivajeta ovog hadisa, a koji se nalazi u dva sahiha, stoji: „Židovi će protiv vas zaratiti“, ovo je obavijest o tome da će židovi prvi započeti borbu, a ovo je upravo ono što se i dogodilo.

– Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je izdvojio drvo garkad, zato što je ono njihovo drvo, pa iz toga razloga židovi sada masovno sade garkad u područijma koja su okupirali. Istinu je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji ne govori po hiru svom.

Napisao: Šejh i muhaddis Abdullah Es-S’ad, hafizahullah

Menhedz.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

“Skrivao sam se od ustaške vlasti jer nisam želio da se borim za ustaše”

”Maturirao sam 1943.godine, tako da sam dvije naredne godine se skrivao od ustaške vlasti da …

error: Oo !!