ZASIGURNO ĆE, MUSLIMANI POBIJEDITI ŽIDOVE

U dva sahiha se bilježi od Ebu Hurejre, a ovaj rivajet je kod Muslima, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

„Sudnji dan neće nastupiti sve dok muslimani ne zarate sa židovima. U toj borbi muslimani će pobijediti, tako da će se židovi sakrivati iza kamenja i drveća, pa će kamenje ili drveće govoriti: ‘Muslimanu, robe Allahov! Evo židova iza mene dođi i ubij ga!’, osim drveta garkad, jer je ono židovsko drvo.“ (Muslim, 2922)

Ovo je radosna vijest Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, muslimanima o tome da će Kuds ponovo biti vraćen njima, i da će ogroman broj židova biti pobijen. Pored navedenog, u hadisu se nalaze četiri dokaza o vjerovjesništvu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem:

– Obavijest o osnivanju židovske države prije njenog osnivanja, zato što borba ne biva osim pomoću države i njene strukture.

– Pregovori koje, također, nazivaju „mirovnim pregovorima“ neće dovesti niti do primirja niti do saglasnosti, a tome najbolje svjedoči činjenično stanje, jer koliko god da se njima popušta i udovoljava, oni se neće time zadovoljiti.

– U jednom od rivajeta ovog hadisa, a koji se nalazi u dva sahiha, stoji: „Židovi će protiv vas zaratiti“, ovo je obavijest o tome da će židovi prvi započeti borbu, a ovo je upravo ono što se i dogodilo.

– Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je izdvojio drvo garkad, zato što je ono njihovo drvo, pa iz toga razloga židovi sada masovno sade garkad u područijma koja su okupirali. Istinu je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji ne govori po hiru svom.

Napisao: Šejh i muhaddis Abdullah Es-S’ad, hafizahullah

Menhedz.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Cestitanje Bozica

Propis čestitanja Božića i Nove godine nemuslimanima

Čestitanje nemuslimanima u dunjalučkim (ovosvjetskim) stvarima je dozvoljena PITANJE: Kakav je propis čestitanja božića i …

error: Oo !!