Sa kojim ženskim osobama se smijemo rukovati? Muškarcu i ženi koji nisu vezani brakom, dozvoljeno je da se rukuju

Mjerilo u mahremijetu

Muškarcu i ženi koji nisu vezani brakom, bili rodbina ili ne, nije dozvoljeno da se gledaju ili dodiruju sa strašću.

Dakle muškarac može sjediti, gledati se i rukovati sa ženama koje su mu zauvijek zabranjene pod uslovom da nema prema njima osjećaj strasti.

Žene koje su muškarcu trajno zabranjene su: majka, kćerka, sestra, tetka , kćerka od brata i sestre,

majka i sestra po mlijeku, punica, ženine kćeri (koje nisu njegove) i žene njegovih sinova.

A osobe koji su ženi mahrem su: muž, otac, djedovi, svekar, djed od muža, sinovi, sinovi od muža (iz drugog braka), braća,

sinovi od braće i sestara, žene vjernice, robinje, muškarci kojima nisu potrebne žene, i djeca koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena.

(Nur, 31)

religis.com

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Žene moraju razumjeti da ne smiju mrziti višeženstvo!

Onaj ko mrzi nešto sa čime je došao Allâhov poslanik ﷺ uznevjerovao je. Ne igra …

error: Oo !!