Hadisi koji govore o pojavi Vatre iz pravca Jemena i baš se to i dogodilo. Pojavila se vatra iz pravca Hadremewtskog mora / Video

Jedan od Predznaka Sudnjeg Dana jeste i Vatra u Jemenu.

Nesvakidašnji prizor u Jemenu… Je li to no što se očekuje, ili samo “izvidnica” koja upozorava, i potvrđuje uvjerenja? Allah najbolje zna o čemu je ovdje riječ, ali je svakako znakovito, i s vjerske, i sa naučne strane.

“Vatra koja će sakupiti ljude

Od predznaka je i pojava velike vatre. To je posljednji veliki predznak i prvi nagovještaj početka Sudnjeg dana.

Mjesto njenog pojavljivanja

Pojedine predaje govore o tome kako će se ova vatra pojaviti iz Jemena, nedaleko od Adena ili po drugim predajama iz Hadremovtskog mora.

Evo nekih hadisa koji preciziraju mjesto pojavljivanja vatre. Ujedno su oni i dokaz njenog pojavljivanja:

1. U hadisu Huzejfe Ibn Usejda r.a o velikim predznacima Sudnjeg dana Allahov Resullullah sallallahu ‘alejhi ve sellem kaže: Posljednji od njih je vatra iz Jemena koja će ljude tjerati ka njihovom mjestu okupljanja ( mahšeru ).
Hadis bilježi Muslim.

2. Također u predaji od Huzejfe r.a stoji: Vatra nedaleko od Adena koja će ljude tjerati.

3. Imam Ahmed i et-Tirmizi bilježe od Ibn Omera r.a da je Allahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem rekao: Pojaviće se vatra iz Hadremevta ili iz Hadremevtskog mora prije Sudnjeg dana i sakupiće ljude na jednom mjestu.

4. Imam el-Buhari bilježi od Enesa r.a kako je Abdullah Ibn Selam r.a prilikom prihvatanja islama Poslaniku postavio nekoliko pitanja od kojih je i: Koji je prvi predznak Sudnjeg dana? Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem mu reče: Što se tiče prvog predznaka Sudnjeg dana on je vatra sa istoka prema zapadu.

Predaje po kojima je vatra posljednji veliki predznak Sudnjeg dana i predaje po kojima je to prvi veliki predznak Sudnjeg dana je moguće objediniti na slijedeći način: Posljednji je ako ga posmatramo u kontekstu predznaka spomenutih u hadisu Huzejfe r.a a prvi je predznak ako ga posmatramo kao nešto poslije čega nema više ničeg dunjalučkog, nego će odmah po prestanku ovog predznaka uslijediti puhanje u Sur, za razliku od svega drugog spomenutog u Huzejfinom hadisu poslije kojih će ostati nešto od dunjalučkih stvari.

A što se tiče predaja po kojima će se vatra pojaviti iz Jemena ili sa istoka prema zapadu, mogući odgovori su:

1. Predaje je moguće uskladiti time da pojavljivanje vatre iz blizine Adena ne isključuje sakupljanje ljudi sa istoka prema zapadu. Pojaviće se u blizini Adena a potom zahvatiti čitavu zemlju. Riječi: Sakupiće ljude sa istoka prema zapadu -znače: Općim sakupljanjem a ne znači striktno istok i zapad.

2. Kad se vatra proširi sakupiće prvo stanovnike istoka. Tome u prilog je i činjenica da fitneti uvijek dolaze sa istoka. A što se tiče njenog konačnog cilja na zapadu on je tamo zato što je Šam u odnosu na istok zapadno.

3. Moguće je da je spomenuta vatra u hadisu Enesa r.a u stvari smutnja koja će prozrokavati neviđeno zlo. To zlo će se širiti poput vatre. Početak će joj biti na istoku kojeg će gotovo čitavog uništiti. Tjeraće ljude iz pravca istoka ka Šamu i Egiptu koji se nalaze na zapadu kao što se to već dešavalo nekoliko puta počev od Džingis kana pa na ovamo.

A vatra koja se spominje u hadisu Huzejfe r.a i u hadisu Ibn Omera r.a je istinska vatra.

A Allah najbolje zna.”

Hvala na pregledu, nadamo se da ste se okoristili. Ako vam se svidio video, kliknite like i podijelite ga, kako bi se sto vise ljudi okoristilo.

Pogledajte video i ocjenite sami o čemu se radi:

Preuzeto sa FB Page: Islam Allah

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

Predznak Sudnjeg dana kojeg danas jasno svi gledamo svojim očima

Hadis o malobrojnosti muslimana i izbjeglicama Sevban, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu …

error: Oo !!