Ovo mnogi nisu znali: Muslimani su stigli na američki kontinent prije Kolumba

Muslimani otkrili Ameriku prije Kolumba

Brojni dokazi upućuju na zaključak da su muslimani Španije i Sjeverne Afrike na tlo američkog kontinenta stigli barem pet vijekova prije Kolumba.

Historičar i geograf Ebu Hasan Ali b. Husejn el-Mesudi (871.–957.) u svom djelu Murudžuz-zeheb ve meadinul-dževher navodi da je u vrijeme vladavine Abdullaha b. Muhammeda (888.–912.) u Endelusu, muslimanski moreplovac i istraživač Hašhaš b. Seid godine 889. iz luke Delba (Palos, Španija) zaplovio preko Atlantskog okeana i da je pronašao nepoznato kopno (na arapskom jeziku ard medžhula), te da se vratio s ogromnim količinama blaga. Mesudi je načinio kartu na kojoj je ucrtao veliki dio te “nepoznate zemlje” iz čega je očito da se radi o američkoj obali Atlantskog okeana. (Al-Masudi, Muruj Adh-Dhahab / Arabic/, Vol. 1, P. 138)

Historičar Ebu Bekr b. Omer el-Gutijja zabilježio je da je tokom vladavine Hišama Drugog (979.–1006.) u Endelusu, drugi muslimanski moreplovac i istraživač Ibn Ferruh, 999. godine, u februaru, isplovio iz luke Kadeš preko Atlantskog okeana i da je doplovio do ostrva Gando (Kanarska ostrva), gdje je posjetio kralja Guanariga, a zatim je nastavio plovidbu u pravcu zapada te je pronašao dva ostrva koja je imenovao Caparia i Pluitana. Vratio se u Španiju u maju 999. (ref. On Manuel Osunay Savinon Resumen de la Geografia Fisica…, Santa Cruz de Tenerife, 1844)

Geograf i kartograf Šerif el-Idrisi (1099.–1166.) u svojoj čuvenoj knjizi Nuzhat el-mushtak fi ihtirak al-afak navodi da je ekspedicija sjevernoafričkih moreplovaca iz luke Lisabon zaplovila u “mračno more” (Atlantski okean) kako bi ga istražili i otkrili gdje završava i šta dolazi iza njega: tokom svoje ekspedicije, piše Idrisi, ovi muslimanski moreplovci došli su na ostrvo čiji je predstavnik s njima razgovarao na arapskom jeziku. (ref. Al-Idrissi, Nuzhat Al-Mushtaq fi Ikhtiraq Al-Afaaq /Arabic/)

Muslimanski izvori spominju i dobro dokumentiranu ekspediciju šejha Zejnuddina Alija b. Fadila el-Mazenderanija, koji je isplovio iz luke Tarfaja (južni Maroko), u vrijeme vladavine Ebu Jakuba Sidi Jusufa Šestog, kralja dinastije Marinida. Sa svojom ekspedicijom Mazenderani se 1291. iskrcao na Green Island, na Karibima.

Detalji njegovog putovanja navode se u brojnim izvorima muslimanskih historičara.
U svojoj čuvenoj knjizi El-Ebsaar fi mamālik el-emsār historičar Šihabuddin Ebu Abbas b. Adl el-Umeri (1300.–1384.) detaljno opisuje geografsko istraživanje Atlantskog okeana ekspedicije predvođene vladarom Kraljevine Mali, sultanom Ebu Bakarijem Prvim. (ref. Giles Cauvet, Les Berbers de L’Amerique, Paris 1912, P. 100–101)

Brat i nasljednik sultana Ebu Bakarija, sultan Mansu Kankan Musa (1312.–1337.), čuveni vladar Mandinka naroda, tokom svog putovanja na hadž 1324. ispričao je učenjacima u Kairu da je postao kralj 1311., nakon što se njegov brat Ebu Bakari vratio iz druge ekspedicije u Atlantskom okeanu. (ref. Patrick Huyghe, Columbus was Last, New York, 1992)

Američki historičar i lingvist Leo Weiner, nekadašnji profestor na Harvardu, u svojoj knjizi Africa and discovery of America (1920.) tvrdi kako je Kolumbo znao da su pripadnici Mandinka naroda (muslimanski narod iz zapadne Afrike) u novi svijet doplovili prije njega, da su obišli Karibe, centralne, južne i sjeverne američke teritorije, uključujući i Kanadu, i da su imali razvijene trgovačke odnose sa Indijancima iz plemena Irokezi i Algonkin (Algonquin).

(ref. Weiner, Leo Africa and the Discovery of America, Philadelphia, 1920, Vol. 2 P. 365–6)

Amir Kekić – grupa Muslimani Balkana

Podijelite ovaj članak

Jeste li ovo pročitali?

“Skrivao sam se od ustaške vlasti jer nisam želio da se borim za ustaše”

”Maturirao sam 1943.godine, tako da sam dvije naredne godine se skrivao od ustaške vlasti da …

error: Oo !!